Blodgivning

Patienter överlever tack vare frivilliga blodgivare

Onsdagen den 14 juni firas Internationella blodgivardagen. Syftet med temadagen är att påminna om vikten av blodgivning och att tacka blodgivare för deras värdefulla frivilligarbete.

Blodgivarnas hjälp är oersättlig även under semesterperioden

Också under semesterperioden behövs blodprodukter i patientvården jämnt varje vecka. Under sommarsemestern kan blod ges på exempelvis orten där sommarstugan finns. I sommar utvidgar Blodtjänst sortimentet i serveringen för blodgivarna med det alkoholfria donationsölet Pisara.

Blodtjänst öppnar nästa år i köpcentret Jumbo-Flamingo

Blodtjänst öppnar i början av 2024 ett nytt blodgivningsställe i köpcentret Jumbo-Flamingo i Vanda. Den nya lokalen kommer att ersätta verksamhetsstället i Stenhagen i Helsingfors. Från Stenhagen till verksamhetsstället i Vanda flyttar både den vanliga blodgivningen och trombocytgivningen, trombaferes.

Bekanta dig med Blodtjänsts årsberättelse för 2022

Årsberättelsen innehåller de väsentligaste sifferuppgifterna och statistiska data om Blodtjänsts verksamhet samt en översikt av förra årets viktigaste ändringar och händelser.

Patienter behöver hjälp av blodgivare även under påsk

Särskilt dagarna före och omedelbart efter påsk är det viktigt att tillräckligt många givare sträcker ut sin arm. Blodtjänsts verksamhetsställen håller öppet på vardagar och annandag påsk, måndagen den 10 april.

Roches senaste teknik till Blodtjänsts laboratorium

I slutet av 2022 flyttade Finlands Röda Kors Blodtjänst till nya, moderna lokaler vid Ring III i Veckal i Vanda. Roche levererade en automatiserad hanteringslinje för prover till Blodtjänst, samt utrustning för att utföra nödvändig infektionsscreening av blodgivarprover. Den nya lösningen för laboratorieautomation och analys är den första i sitt slag i världen.