Finlands Röda Kors, Blodtjänst

Vi skapar möjligheter att rädda liv.

Grundläggande uppdrag och värderingar

Våra värderingar är patientens välbefinnande, uppskattning av donatorerna, pålitlighet, medarbetarnas välmående och effektiv verksamhet.

Lär känna våra värderingar

Strategi

I Blodtjänsts strategi 2022-2026 börjar allt med blodgivarna.

Läs mer om vår strategi

Organisation och direktion

Blodtjänst är en del av Finlands Röda Kors men har en separat administration.

Lär känna vår ledning

Historik

Finlands Röda Kors Blodtjänst grundades den första januari 1948 med syftet att tillgodose de finländska sjukhusens behov av blod.

Läs vår historia