Hur doneras stamceller?

Stamceller kan insamlas på två sätt: från blodomloppet och från benmärgen

Blodtjänst ser till att insamlingen av stamceller är säker för donatorn

Stamceller som samlas in på olika sätt är något olika till sina egenskaper. Patientens sjukdom och ålder påverkar vilken insamlingsmetod som bör väljas. Ibland kan även donatorns eget önskemål beaktas. Cirka 80 procent av insamlingarna görs från blodomloppet, som lång blodgivning.

Insamling av stamceller ur blodomloppet

Stamceller kan samlas in från armvecket, lite som vid blodgivning. Före insamlingen måste stamcellerna fås från benmärgen till blodomloppet. Detta görs med hjälp av tillväxtfaktorinjektioner.

En tillväxtfaktor är ett ämne som normalt förekommer i låga halter i kroppen. Injektioner av tillväxtfaktor gör att stamcellerna i benmärgen förökar sig och börjar flytta från benmärgen till blodomloppet. En tillväxtfaktorinjektion ges i allmänhet en gång om dagen under 4–5 dagar i följd på Mejlans sjukhus i Helsingfors.

Efter att stamcellerna har kommit in i blodomloppet kan insamlingen påbörjas. Den sker genom kanyler som sätts in i armvecken och varar i 5–6 timmar åt gången, i en eller två på varandra följande dagar. Vanligtvis görs insamlingen på en dag.

Donatorn är sjukskriven under tillväxtfaktorinjektionerna och cellinsamlingen och ett par dagar efter ingreppet. Blodtjänst ersätter till exempel rese- och boendekostnader, måltider och direkt inkomstförlust från huvudsysslan.

Cirka 80 % av insamlingarna görs från blodomloppet.

Insamling av stamceller från benmärgen

Insamlingen av stamceller från benmärgen sker under narkos på Mejlans sjukhus. Benmärg sugs ut med nålar i små partier ovanför skinkorna, från höftbenskammen. Sammanlagt 300–1200 ml av benmärg samlas in, och insamlingen tar en dryg timme.

Donatorn kommer till sjukhuset dagen före donationen. Donatorn skrivs ut redan dagen efter donationen och blir sjukskriven i ungefär en vecka. Även i detta fall ersätter Blodtjänst kostnaderna för donationsprocessen.

Transplantat som samlas in från benmärgen går vanligtvis till barnpatienter. Cirka 20 % av transplantaten samlas in från benmärgen.

Vanliga frågor