Blodtjänst Kuopio flyttar till Köpcentret Minna

Under slutet av 2024 öppnar Blodtjänst ett nytt blodgivningsställe på andra våningen i Köpcentret Minna. De nuvarande faciliteterna på andra sidan torget i köpcentret Sektori har blivit trånga och uppfyller inte längre Blodtjänsts behov.

De nya lokalerna kommer att innebära en betydande förbättring av Blodtjänsts verksamhet i Kuopio, eftersom flytten kommer att möjliggöra nya och uppdaterade faciliteter för både kunder och anställda.

– Vi kommer att få fyra intervjurum i stället för de nuvarande tre, och ytterligare en blodgivningsbädd. Förråd och personalutrymmen kommer också att vara bra. Detta är en efterlängtad önskan för hela vårt team, som nu möjliggjordes, säger Blodtjänst Kuopios regionchef Paula Korhonen.

Kauppakeskus Minnas köpcentrumchef Auli Ekdahl tror att båda parter kommer att dra nytta av det nya läget. Blodtjänst tar med sig benpar till Minnas andra våning och bland köpcentrets kunder kommer man säkert att hitta nya blodgivare också.

Håller öppet tre dagar i veckan

Kuopiokontoret ansvarar för Blodtjänsts versamhet i Östra Finland även i större utsträckning, eftersom det anordnar blodgivningstillfällen varje vecka i Östra Finlands, Norra Savolax, Norra Karelens och Södra Savolax kommuner. Mobila blodgivningar ordnas inom en radie av cirka 200 kilometer från Kuopio.

– Vår fasta lokal kommer även fortsättningsvis att ha öppet tisdagar, torsdagar och fredagar. Andra dagar åker vi runt och samlar blod på andra platser, säger Korhonen.

Nya blodgivare behövs

Det behövs tusentals nya blodgivare varje år så att Finland ska ha tillräckligt med givare nu och i framtiden för att trygga patientvården. Som en levande arbets- och studentstad är Kuopio en av de centrala platserna även när det gäller att öka antalet blodgivare.

Samarbetet med Östra Finlands universitets ämnesorganisationer har till exempel varit aktivt, säger Paula Korhonen.

– Den tvärvetenskapliga utmaningskampanjen är redan en tradition, som ger oss flera nya blodgivare varje år och aktiverar även sådana som redan förr har gett blod.

Kuopio är en viktig plats för Blodtjänst också eftersom dess regionala lager, som sköter distributionen av blodprodukter till sjukhus i östra Finland, ligger intill Kuopio universitetssjukhus.

Exakt tidpunkt för Blodtjänsts flytt meddelas senare. Målet är att öppna de nya lokalerna i slutet av november 2024.

Köp- och Nöjescentret Minna, som har satsat hårt på förnybar energi, evenemang och lokalitet, siktar på att bli den mest ansvarsfulla köpcentrumoperatören i Savolax.

– Därför gillar vi särskilt mycket hyresgäster som Blodtjänst, glädjer köpcentrumchef Auli Ekdahl.

Senast uppdaterad: 07.05.2024