Vem behöver en stamcellstransplantation?

En vuxen håller en babys hand.

Det sista hoppet att bli frisk

Stamcellstransplantation används till exempel för att behandla leukemi och andra elakartade blodsjukdomar när alla andra medel redan har använts.

Vid stamcellstransplantation ersätter friska stamceller som samlats in från en frivillig donator patientens sjuka stamceller.

Läs berättelsen av en patient

Stamcellstransplantation tillgrips när en aggressiv och elakartad blodsjukdom inte kan botas med läkemedelsbehandling och den förväntade livslängden är kort.

En passande donator finns bland nära släktingar för en fjärdedel av patienterna som behöver en stamcellstransplantation. Men om man inte hittar en lämplig donator för patienten på basis av vävnadstyp hos nära släktingar, söks en frivillig hjälpare från Stamcellsregistret.

Antal patienter

Varje år behöver drygt 100 patienter i Finland hjälp av en frivillig stamcellsdonator. Ungefär var sjätte av dem är ett barn.

Möjligheterna att tillfriskna

Av vuxna som genomgått en stamcellstransplantation botas 50–70 % och av barnen 60–90 %. Procenten för tillfrisknande varierar beroende på patientens sjukdom och utgångsläget.

De vanligaste dödsorsakerna är återfall och komplikationer vid stamcellstransplantation, såsom infektioner och omvänd avstötning.

En passande donator hittas inte för alla

För närvarande hittas inte den bästa möjliga stamcellsdonatorn för var femte patient i Finland. Ju fler medlemmar det finns i Stamcellsregistret, desto större är chansen att hitta en lämplig donator för varje patient.