Från 1 juli till 30 november kan resor till Europa orsaka tillfälligt hinder för blodgivning

Epidemisäsongen för West Nile-viruset börjar i Europa. Epidemin påverkar blodgivningen också i Finland, eftersom resor mellan den 1 juli och den 30 november inom virusets riskområde medför en karenstid på 28 dygn för blodgivning. Syftet med begränsningen är att förhindra att en eventuell symtomfri smitta hos en blodgivare överförs via blodet till en patient.

Blodgivarens armbågsbandage har en röd Lifesaver-dekal.

West Nile-viruset sprids genom myggor. Den förekommer under sommar- och höstmånaderna i södra och sydöstra Europa. Hos många är viruset symtomfritt eller orsakar endast lindriga symtom såsom feber och halsont. Men i värsta fall kan West Nile-viruset orsaka allvarlig hjärnfeber.

Från och med början av juli kommer resor eller vistelse i minst 20 timmar i riskområdet för West Nile-viruset att resultera i en karenstid på 28 dygn för blodgivning.

I EU- och EFTA-länderna är följande länder eller regioner högriskområden för West Nile-viruset:

 • Andorra: hela landet
 • Bulgarien: hela landet
 • Frankrike: södra Frankrike i området mellan städerna La Rochelle och Grenoble och därifrån rakt österut till den italienska gränsen. Begränsningen gäller även städerna La Roche och Grenoble.
 • Grekland: det grekiska fastlandet, inklusive halvön Peloponnesos och ön Euboia
 • Italien: hela landet
 • Kroatien: hela landet
 • Monaco: hela landet
 • Rumänien: hela landet
 • San Marino: hela landet
 • Spanien: spanska fastlandet
 • Tyskland: nordöstra delen av landet i ett område öster om linjen Rostock-Magdeburg-Hof. Karenstiden gäller även Berlin, men inte städerna Rostock, Madgeburg eller Hof.
 • Ungern: hela landet
 • Vatikanen: hela landet
 • Österrike: östra delen av landet öster om en linje mellan städerna Linz och Graz. Också resor till Wien utgör ett hinder för blodgivning. Resor till städerna Linz och Graz medför ingen begränsning.

Vanligtvis medför resor i EU- och EFTA-länder eller Storbritannien inga begränsningar för blodgivning i Finland. Resor utanför EU- och EFTA-länderna och Storbritannien leder i sin tur alltid till ett hinder för blodgivning i minst 28 dygn.

På Blodtjänsts webbplats kan du kontrollera när du kan ge blod igen efter en utlandsresa.

Blodgivningsplatser finns i hela Finland och det behövs cirka 700 blodgivare varje vardag. Du kan enkelt hitta närmaste blodgivningsplats på Blodtjänsts webbplats.

Senast uppdaterad: 15.07.2024