Forskning

Bekanta dig med Blodtjänsts årsberättelse för 2022

Årsberättelsen innehåller de väsentligaste sifferuppgifterna och statistiska data om Blodtjänsts verksamhet samt en översikt av förra årets viktigaste ändringar och händelser.

Omsorg i 75 års tid: Blodtjänst firar sitt jubileumsår

År 2023 har det förflutit 75 år sedan Finlands Röda Kors Blodtjänst inledde sin verksamhet. Den systematiska insamlingen av blod började i Finland under krigsåren. Blodtjänst grundades efter krigen år 1948. Sedan dess har Blodtjänst skött om blodförsörjningen i hela landet tillsammans med frivilliga blodgivare för patienternas bästa.

Prehospital akutsjukvård undersöker användning av helblodspreparat

Blodtjänst i Finlands Röda Kors inleder i samarbete med akutläkare en studie om användningen av helblodspreparat som stöd för akutvården. Studien utreder helblodspreparatets funktionsduglighet och säkerhet i akuta situationer inom akutsjukvård.

Blodtjänsts forskarstipendier 2022 kan nu sökas

Forskarstipendierna för år 2022 från Blodtjänsts forskningsfond har nu utlysts. Syftet med stipendierna är att stödja forskning som är relaterad till Blodtjänsts nuvarande och kommande preparat och tjänster. Ansökningstiden är 15.2–31.3.2022.