Veripalvelu®-laboratorietjänster

Vi erbjuder laboratorietjänster för hälsovården. Vårt laboratorium befinner sig i Veckal (Vehkala) i Vanda.

Genomgång av Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar.

Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar

De transfusionsmedicinska laboratorieundersökningarna omfattar ABO- och RhD-blodgruppsbestämningar, screening och identifiering av erytrocytantikroppar vid behov, bestämning av övriga blodgruppsfaktorer och förenlighetsprövning på produkterna som ska ges.

Undersökningar
Ett provrör på ett automationsspår i ett laboratorium.

Undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten

Alla gravida mödrar i Finland screenas på Blodtjänst för blodgruppsantikkroppar och samtidigt bestäms också moderns ABO- och RhD-blodgrupp dvs alla undersökningar av rådgivningsprov.

Undersökningar av rådgivningsprov
Utrustning som används för att undersöka vävnadsförenlighetsundersökningar.

Vävnadsförenlighetsundersökningar

Allt sedan 1965 har det vid Blodtjänst utförts tester i anslutning till organ- och stamcellstransplantationer.

Undersökningar
En grafisk bild av HLA på ytan av en vit blodkropp.

Undersökningar av trombocyt transfusionsrespons

​När en patient diagnostiseras med nedsatt trombocyt transfusionssvarrespons på grund av potentiellt immunologiska skäl bör patientens HLA-typ och alla HLA-antikroppar utredas (B – HLATrb)

Undersökningar
Pipettering av ett vävnadsprov i laboratoriet.

Undersökning av IgA-brist

IgA-bristundersökningar utförs för personer vars IgA-koncentration (P-IgA eller S-IgA) vid tester utförda på ett sjukhuslaboratorium har varit under metodens detektionsgräns.

Undersökning
Utrustning som används för infektionsundersökningar i laboratoriet.

Undersökningarna som gäller blodprodukternas säkerhet

Blodprodukternas säkerhet

Laboratorietjänster av högsta kvalitet

Verksamheten i laboratorierna vid Blodtjänst grundar sig på tillförlitliga laboratorieresultat och hög yrkesskicklighet. Vi har som mål att kontinuerligt utveckla laboratorietjänsterna, öka kundnöjdheten samt förbättra servicenivån och effektiviteten.

Ackrediteringstjänsten FINAS har ackrediterat merparten av blodgruppsundersökningarna och vävnadsförenlighetsundersökningarna. FINAS T119 (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013).

Vävnadsförenlighetsundersökningarna har ackrediterats även av European Federation for Immunogenetics (EFI).

Laboratoriefunktionerna uppfyller även kraven i anslutning till undersökning av blodgivare samt kraven på kvalitetskontroll av blod- och plasmapreparat. Dessa övervakas av Fimea.

Remisser och blanketter

Remisser och blanketter

Provtagning- och försändelseanvisning

Provtagning- och försändelseanvisning

Testhandboken

Undersökningar och deras metoder på finska.

Testhandboken (FI)