Cellterapi

Blodtjänst framställer en innovativ cellprodukt för behandling av svåra brännskador

Efter en paus har produktionen av en så kallad autologisk keratinocytprodukt återupptagits vid Blodtjänsts avancerat cellterapicenter. Det är fråga om en för behandling av brännskador och kroniska sår avsedd produkt som sprayas på den skadade huden. Produkten är en kombination av patientens egna, isolerade hudceller och vävnadslim.