Berättelse

Motorcyklande blodgivare

SMOTO, dvs. Suomen Motoristit ry, har i årtionden aktivt uppmuntrat sina medlemmar att ge blod. Raimo Ryhtä från Forssa, motorcyklist och aktiv donator, har som mål att med sin motorcykel alltid besöka…

Flickan som räddades

Helmi Gök överlevde sin leukemi tack vare en stamcellstransplantation från en främmande människa.

Tredje gången gillt

Under studietiden beslöt sig Roberto för att prova på blodgivning för första gången. Ett mål var att bli kvitt sin lindriga spruträdsla, men han blev också stamcellsdonator.

Henry Liukko-Sipi: Himmel och Helvete

För nästan fyra år sedan jag satt med min 1,5 år gamla dotter Laina och min fru Kirsti på Barnkliniken med tyngre hjärta än någonsin tidigare, utan hopp om en bättre framtid.

Emille fick stamceller av storebror

Emille Nyembo, 2 år, lider av sicklecellanemi och har vårdats med transfusion av röda blodceller och stamcellstransplantation. I takt med den ökade invandringen behöver Finland också allt fler blodgivare…