Kan jag ge blod

Majoriteten av finländarna i blodgivningsåldern är lämpliga som blodgivare. På den här sidan kan du hitta information om de grundläggande villkor och de vanligaste restriktionerna för att ge blod.

En blodgivares hand med ett frågetecken på ett bandageklistermärke.

För att du ska kunna ge blod, bör du:

  • vara frisk och känna att du mår bra.
  • vara 18 – 70 år. Du kan börja ge blod ännu när du är 59 år gammal och om du fyllt 66 år, kan du fortsätta att ge blod, om det är högst två år sedan du gav blod förra gången.
  • väga minst 50 kg och högst 200 kg. Minimigränsen är på grund av mängden blod som samlas in och maximigränsen på grund av blodgivningsbäddarnas maximala bärförmåga.
  • ha en bra hemoglobinnivå (kvinnor minst 125 g/l och män minst 135 g/l). Hemoglobinvärdet mäts hos oss, du behöver inte veta det i förväg.
  • bo stadigvarande i Norden eller något annat EU- eller EFTA-land eller i Britannien.
  • ha en finsk personbeteckning.
  • kunna fylla i hälsodeklarationen på finska, svenska eller engelska.

Kan du ge blod?

Ta med dig ett identitetsbevis

Körkort, pass eller officiellt personkort accepteras. Ett mobilt körkort och ett yrkeskompetenskort för förare accepteras också. Om identitetsbeviset inte innehåller en finsk personbeteckning krävs också ett separat intyg över den (FPA-kort eller ett intyg från magistraten, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller skattemyndigheterna över en finsk personbeteckning).

Så här förbereder du dig för blodgivning