Anslut dig till Stamcellsregistret

Du kan rädda livet på en patient – och vara den enda som kan göra det!

Du kan rädda liv

Stamcellstransplantation används t.ex. som en sista chans för leukemipatienter att bli friska. För närvarande hittas det inte en lämplig donator för alla patienter. Friska personer i åldern 18–35 år kan gå med i registret.

Testa om du kan ansluta dig

Du kan enkelt gå med hemma

  1. Gör ett onlinetest för att se om du kan gå med.
  2. Fyll i anslutningsblanketten.
  3. Du får salivprovspinnar per post till ditt hem. Ta prov från kindens inre yta.
  4. Lämna tillbaka salivprovspinnarna i ett förbetalt returkuvert.
  5. Du är medlem!
Anslutningsproverna för Stamcellsregistret tas med bomullspinne från kindens inre yta.

Bästa behandlingsresultat med stamceller insamlade från unga donatorer

Unga personer under 36 år är särskilt välkomna med i registret, eftersom stamceller som samlats in från unga donatorer har de bästa behandlingsresultaten. Medelåldern på donatorerna är för närvarande 30 år.

Testa om du kan gå med

Varför behöver vi fler män i registret?

Av biologiska skäl är män ofta lämpligare donatorer än kvinnor. Män är i genomsnitt större än kvinnor, så man kan samla in mer stamceller från dem.

För närvarande är endast 30 % av medlemmarna i Stamcellsregistret män, men det finns till och med en 60 % sannolikhet att en man väljs som stamcellsdonator.

Finländare har sällsynta vävnadstyper

För en lyckad stamcellstransplantation är det viktigt att donatorns vävnadstyp är densamma som patientens. Vanligtvis hittas en lämplig donator för finländska patienter i Finland. Men även nu finns det tiotals patienter för vilka man inte har hittat en lämplig donator i registret. Ju fler medlemmar det finns i Stamcellsregistret, och således olika vävnadstyper, desto mer sannolikt är det att en lämplig donator hittas för varje patient.

Läs mer

Himmel och helvete

”Vi satt på Barnkliniken med min 1,5-åriga dotter Laina och fru Kirsti, och hjärtat knöt sig i bröstet mer smärtsamt än någonsin. Det kändes som att vi stod på den sista stranden utan hopp om något bättre.”

Läs om patienterfarenheter om stamcellstransplantation

Donation är säkert

Genom förhandsfrågor och omfattande hälsokontroller säkerställer man att donationen inte orsakar olägenheter för donatorn. Det finns ingen risk för förlamning i samband med donation. Måttlig ryggsmärta eller förkylningssymtom kan förekomma, men de går vanligtvis om med smärtstillande medel.

Läs hur stamceller doneras

Alla utgifter ersätts

De donatorer som väljs får ersättning för alla kostnader som donationen orsakar, såsom rese- och boendekostnader samt måltider.

Donationen leder till cirka en veckas avlönad sjukledighet. Blodtjänst betalar kostnaderna för sjukledigheten.

Praktiska frågor om stamcellsdonation

Från medlem till donator

Stamcellsregistret är en reserv där den perfekta ”matchningen” för varje patient söks baserat på vävnadstypen. Sannolikheten att få donera är ganska liten, mindre än 2 %. Varje år väljs endast 30–50 donatorer från Stamcellsregistret. De är riktiga livräddare.

Anslut dig till Stamcellsregistret

Hur känns det att donera stamceller?

Av stamcellsdonatorerna skulle 95 % vara villiga att donera igen. Till exempel för Joni, som donerade som 23-åring, var det hans ”livs bästa gärning”.

Lyssna på Jonis berättelse i vår podd Hengenpelastajat!

Fler erfarenheter av givare