Blodtransfusion

Grunden för säkra blodtransfusioner är omsorgsfullhet, noggrannhet och tillräcklig utbildning för uppgiften. Vid problemsituationer eller med frågor som angår blodtransfusion kan du kontakta ditt eget sjukhusblodcentral. Du kan också nå Blodtjänstens specialister dygnet runt.

Beställ blodtransfusionskort i fickformat samt Handbok för blodprodukter:

Blodpreparat är biologiskt material.

Blodtransfusionsbehandling skiljer sig märkbart från läkemedelsbehandling.

Varje år får cirka 40 000 patienter en blodtransfusion i Finland.

Anvisningar om säkra blodtransfusioner

Beredskap för blodtransfusion
Att observera vid vårdenheten före en blodtransfusion
Hos patienten
Dokumentation och spårning
Regler för transfusion
Material

Anvisningar om blodtransfusioner

Anmälning av biverkning vid blodtransfusion

Instruktioner för att göra anmälan om biverkning och för att skicka de nödvändiga proven.

Anmälning av biverkning

Biverkningar, felaktiga blodtransfusioner och risksituationer

Allergiska reaktioner
Andnödreaktioner
Feberreaktioner
Hemolytiska reaktioner
Andra reaktioner

Symptom och bekräftande undersökningar

Blodtransfusionens ABO

Webbkursen lär ut hur en säker blodtransfusion genomförs. Den riktar sig till sjukskötare som arbetar med blodtransfusion.

Registrera till kursen

Handbok för blodprodukter

Handboken innehåller information om bland annat blod- och plasmaprodukter, deras användning; hur man beställer och transporterar dem, samt om blodsäkerhetsfunktionen.

Handboken

Blodprodukter

Erytrocyter och trombocyter, andra blodprodukter och specialbehandling av de.
Guiden om visuell granskning av blodprodukter.

Blodprodukter