Praktiska frågor om stamcellsdonation

Försäkring

Stamcellsregistret sörjer för donatorns omfattande försäkringsskydd.

Kostnadsersättning

Alla direkta kostnader som uppstår till följd av donationen, såsom inkvarterings- och resekostnader, inkomstbortfall från huvudsysslan och rimliga måltidskostnader ersätts för Stamcellsregistrets donator. Ingen ersättning betalas ut för donation av stamceller.

Sjukledighet

Donatorn får avlönad sjukledighet i ungefär en vecka i samband med donationen. Blodtjänst betalar kostnaderna för sjukledigheten.

Läkaren som utför hälsokontrollen skriver sjukledighet i samband med hälsokontrollen och den läkare som ansvarar för insamlingen skriver sjukledighet vid insamlingstillfället.

Återhämtningen och riskerna

Insamling ur blodomloppet

  • Insamlingen av stamceller från blodet minskar inte donatorns hemoglobinvärde avsevärt.
  • Tillväxtfaktorn kan orsaka värk då mängden celler i benmärgen ökar, men vanliga smärtstillande medel hjälper mot värken.

Insamling från benmärgen

  • Hemoglobinnivåerna reduceras tillfälligt, men återställs inom några veckor.
  • Insamlingsområdena kan kännas ömma i ungefär en vecka efter donationen.
  • På huden syns spår efter nålstick, med den kosmetiska effekten är mycket liten och i regel tillfällig.
  • En del av donatorerna känner sig trötta under några dagar efter donationen.

Engagemang

Vi hoppas att du redan i anslutningsskedet själv har bestämt att ansluta dig efter noggrant övervägande.

Donatorn har rätt att återkalla sitt samtycke före donationen, men beslutet måste fattas i tid. En donation som återkallas i sista minuten kommer sannolikt att leda till patientens död.