Ge trombocyter

Vid trombocytgivning (trombaferes) samlar apparaten in bara trombocyter. De röda blodkropparna och plasman återförs till ditt blodomlopp.

Vår personal väljer ut lämpliga givare, vilka sedan personligen kallas till trombaferes. Om du vill ge trombocyter, ska du fråga dig för när du nästa gång besöker oss.

Trombocytgivning i Vanda

Trombocyter kan bara ges vid Blodtjänst Vanda (i Jumbo-Flamingo)och bara efter att du kallats personligen.

Vem kan ge trombocyter?

Samma grundläggande villkor för lämplighet för blodgivning gäller för trombocytgivning som för helblodsdonation. Vissa läkemedel (t.ex. antiinflammatoriska läkemedel eller vissa antidepressiva medel) kan dock orsaka hinder för donation.

  • Brukar blodgivningen i allmänhet vara problemfri?
  • Väger du minst 75 kg?
  • Har du möjlighet att efter kallelse komma till Jumbo-Flamingos blodtjänstbyrå för att ge blod?

Om du svarade jakande på alla frågorna, är du sannolikt lämplig som trombocytgivare.

Informationspaket för trombocytgivare (sida 2)

Hur ofta kan man ge trombocyter?

Mellan två trombafereser måste man hålla en paus på minst 14 dygn. Mellan en trombaferes och en helblodgivning (eller tvärtom) måste män hålla en paus på minst 30 dygn och kvinnor minst 45 dygn. Man kan således ge trombocyter högst 25 gånger per år.

Hur ger man trombocyter

1. Innan du kommer till trombaferes

För trombaferes gäller att man alltid måste boka tid i förväg.

Fyll i elektroniska hälsodeklarationen. Med hjälp av hälsodeklarationen och den intervju som sjukskötaren gör, försöker vi trygga säkerheten både för dig och för den som får trombocyterna. Svara därför noggrant och ärligt.

Om vår personal har bett dig boka tid per telefon, gör du det (efter att du utfört testet) på nummer 029 300 1884.

Innan du kommer till trombaferes, ska du dricka vatten eller saft och äta någonting så att du känner dig bra. Undvik dock kraftig mat. Det serveras drycker och tilltugg också på blodtjänstbyrån.

2. Börja med att anmäla dig

Anmäl dig vid mottagningsdisken, där din identitet kontrolleras inför varje givning. Ha därför alltid med dig din legitimation.

3. Kaffe eller saft

Drick en kopp kaffe eller ett glas saft.

4. Vi intervjuar dig och kontrollerar ditt hemoglobinvärde

I nästa skede går du igenom frågorna tillsammans med en sjukskötare. Ni diskuterar på tu man hand och sjukskötaren har tystnadsplikt. Sjukskötaren tar också ett litet blodprov från din fingertopp för att kontrollera hemoglobinvärdet. Man kan ge trombocyter, om hemoglobinvärdet är 125–175 g/l för kvinnor och 135–195 g/l för män.

För trombaferesen kontrollerar man med ett blodprov från venen, trombocytmängden i ditt blod. På det sättet försäkrar vi oss om att du också efter aferesen har tillräckligt med trombocyter. Om trombocytmängden är för liten, påbörjas ingen trombaferes. Sjukskötaren avgör om du den här gången kan ge trombocyter. I oklara fall rådfrågas vår läkare.

5. Trombaferesen är en andhämtningspaus på cirka en och en halv timme

Om inga hinder för trombaferes finns, kan du lägga dig på givningsbritsen. I början av varje trombaferes tas också några blodprov, vilka används för bestämning av blodgruppen och test av virusförekomst. Man samlar in ungefär 200 milliliter trombocyter per gång.

Trombaferesen räcker, inklusive bestämningen av trombocytmängden som görs i början, ungefär en och en hav timme. Under tiden har du tillgång till trådlös internetförbindelse och ett stort urval tidningar och tidskrifter. Efteråt lägger sjukskötaren ett stadigt förband om stickpunkten. Ligg gärna kvar och vila en stund på britsen efter givningen.

Trombaferesen ska inte göra ont. Om du under givningen börjar känna dig illamående, eller om nålen orsakar obehag, ska du berätta det för sjukskötaren. Vid aferesdonation kan ibland uppstå övergående s.k. citratsymtom (vanligen stickningar i ansikte, armar och ben), vilket har samband med ACD-A-lösningen i aferesutrustningen. Huvudkomponenten i lösningen, citrat, hämmar blodets koagulering i apparaten, och en del av lösningen hamnar i donatorns blodomlopp. Komponenterna i lösningen finns i bl.a.livsmedel, och de är säkra att använda. Skötaren kan reglera insamlingen för att undvika för hög ansamling av citrat hos givaren. I blodomloppet blir citratlösningen snabbt utspädd och neutraliserad.
För att förebygga symtomen ger man donatorerna kalciumprodukter att tugga på.

Aferesen kan på din begäran avbrytas när som helst och du behöver inte förklara dig.

6. Njut av en kopp kaffe med dopp och ta det lugnt

Vi bjuder på kaffe och te med tilltugg, så sitt gärna kvar och njut en stund av det som kafeterian bjuder på. Det hjälper din kropp att återhämta sig från givningen.

Den vätskemängd du förlorar vid blodgivningen, ersätts ungefär inom ett dygn, om du kommer ihåg att dricka litet mer än normalt. För att vätskebalansen så fort som möjligt ska återställas, ska du under resten av dagen undvika motion, bastubad och annan extra svettning. I synnerhet på sommaren är det viktigt att du dricker tillräckligt.

Låt förbandet sitta kvar i minst fyra timmar och undvik att anstränga den arm från vilken du gav blod, så att stickpunkten inte börjar blöda och åstadkomma blåmärke på armen.

Om du under pågående blodgivning, eller när som helst därefter märker att du har glömt att berätta för oss någonting som kan påverka det givna blodets säkerhet, ska du genast kontakta den blodgivning där du gav blod, eller ringa blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801.

Kontakta oss om du efter blodgivningen:

  • inom en vecka insjuknar i feber
  • inom en månad konstateras lida av en allvarlig sjukdom (till exempel cancer)
  • får vetskap om att du, eller din sexpartner har en sjukdom som smittar via blodet (till exempel HIV, eller hepatit B eller C).

7. Välkommen åter!

Boka tid för nästa trombocytgivning direkt efter aferesen, eller ring 029 300 1884. Du kan ge trombocyter nästa gång redan efter 14 dygn. Tack för att du bidrar med din hjälpinsats.

Vill du veta mer om trombocytgivning? Ring oss på numret 029 300 1884.

Vill du ha tilläggsinformation?

RIng oss om du vill ha ytterligare uppgifter om trombocytgivning.

Ring oss 029 300 1884