Forskning

Bloddjänst forskar och utvecklar tjänster och produkter.

Blodtjänst biobank

Blodtjänst har en egen biobank. Vårt mål är att med hjälp av omfattande material av hög kvalitet möjliggöra och stödja högklassig och etiskt godtagbar medicinsk forskning och produktutveckling som faller inom biobankens forskningsområde.

Biobank för forskare

Blodtjänsts forskningsfond

Blodtjänsts forskningsfond är en fond som inrättats av Finlands Röda Kors. Syftet med fonden är att stödja förverkligandet av Blodtjänsts forskningsstrategi.

Läs om fonden (på engelska)

Vetenskapliga publikationer

Forskarna vid Blodtjänst publicerar årligen flera vetenskapliga publikationer, översikter, doktorsavhandlingar och andra lärdomsprov.

Se alla publikationer (på engelska)

Aktuellt

25.4.2023
Forskning

Minna Mäki ny direktör för forskning och utveckling på Blodtjänst

FD Minna Mäki har utnämnts till direktör för Blodtjänsts forskning, produktutveckling och nya tjänster. Hon tillträder sin tjänst den 22 maj 2023.

18.4.2023
Blodgivning

Bekanta dig med Blodtjänsts årsberättelse för 2022

Årsberättelsen innehåller de väsentligaste sifferuppgifterna och statistiska data om Blodtjänsts verksamhet samt en översikt av förra årets viktigaste ändringar och händelser.

9.1.2023
Blodgivning

Omsorg i 75 års tid: Blodtjänst firar sitt jubileumsår

År 2023 har det förflutit 75 år sedan Finlands Röda Kors Blodtjänst inledde sin verksamhet. Den systematiska insamlingen av blod började i Finland under krigsåren. Blodtjänst grundades efter krigen år 1948. Sedan dess har Blodtjänst skött om blodförsörjningen i hela landet tillsammans med frivilliga blodgivare för patienternas bästa.

12.7.2022
Blodgivning

Prehospital akutsjukvård undersöker användning av helblodspreparat

Blodtjänst i Finlands Röda Kors inleder i samarbete med akutläkare en studie om användningen av helblodspreparat som stöd för akutvården. Studien utreder helblodspreparatets funktionsduglighet och säkerhet i akuta situationer inom akutsjukvård.