Forskning

Bloddjänst forskar och utvecklar tjänster och produkter.

Blodtjänst biobank

Blodtjänst har en egen biobank. Vårt mål är att med hjälp av omfattande material av hög kvalitet möjliggöra och stödja högklassig och etiskt godtagbar medicinsk forskning och produktutveckling som faller inom biobankens forskningsområde.

Biobank för forskare

Blodtjänsts forskningsfond

Blodtjänsts forskningsfond är en fond som inrättats av Finlands Röda Kors. Syftet med fonden är att stödja förverkligandet av Blodtjänsts forskningsstrategi.

Läs om fonden (på engelska)

Vetenskapliga publikationer

Forskarna vid Blodtjänst publicerar årligen flera vetenskapliga publikationer, översikter, doktorsavhandlingar och andra lärdomsprov.

Se alla publikationer (på engelska)

Aktuellt

28.9.2023
Blodgivning

Blodtjänstens biobank undersöker benägenheten för järninlagringssjukdom

I ett nytt pilotprojekt undersöks blodgivares benägenhet för järninlagringssjukdom, hemokromatos.

Provrör i automationslaboratoriet.
12.9.2023
Forskning

Stöd för utveckling av cellterapibehandlingar och blodanvändning ur Blodtjänsts forskningsfond

Blodtjänsts forskningsfond delar i år ut stipendier på 500 000 euro för totalt 11 forskningsprojekt.

24.8.2023
Blodtjänst biobank

Blodtjänst överför oanvända placentablodprodukter till biobanken för forskningsändamål

Blodtjänst har inlett ett projekt som syftar till att utnyttja oanvända placentablodprodukter för medicinsk forskning. I augusti får cirka tusen mammor som donerat placentablod och deras barn ett brev från Blodtjänst där man ber dem om tillstånd att överföra det donerade placentablod till Blodtjänsts biobank.

25.4.2023
Forskning

Minna Mäki ny direktör för forskning och utveckling på Blodtjänst

FD Minna Mäki har utnämnts till direktör för Blodtjänsts forskning, produktutveckling och nya tjänster. Hon tillträder sin tjänst den 22 maj 2023.