En ung man som visar stamcellsregistrets tygmärke.

Rädda en okänd patient

Stamcellstransplantation används t.ex. som en sista chans för leukemipatienter att bli friska. Just nu behövs det flera frivilliga stamcellsdonatorer!

Vad är Stamcellsregistret?

Bland de frivilliga medlemmarna i Stamcellsregistret söks en lämplig donator för allvarligt sjuka patienter. Stamcellsregistret har för närvarande 65 000 medlemmar. Inom ett år kommer ca 40 av dem att rädda ett liv. Donatorn väljs utifrån vävnadstyp.

För närvarande hittas inte den bästa lämpliga donatorn för var femte patient i Finland.

Information och siffror

Kan jag gå med i Stamcellsregistret?

Du kan gå med i Stamcellsregistret om du är 18–35 år och frisk. När du ansluter dig undersöks och sparas uppgifter om din vävnadstyp i registret. Bland registrets medlemmar letar man efter den till sin vävnadstyp lämpligaste donatorn för patienten. Att gå med i registret innebär alltså ännu inte att du får donera stamceller.

Testa om du kan gå med

Hur doneras stamceller?

Stamceller kan doneras på två sätt: från blodomloppet eller från benmärgen. Det är säkert att donera stamceller.

Stamcellsdonatorn får inte betalt, men alla kostnader i samband med processen ersätts.

Joni, som donerade stamceller vid 23 års ålder, beskriver sina upplevelser så här: ”Den bästa gärningen i mitt liv. Jag skulle vilja donera igen.”

Läs mer om stamcellsdonation
En man botad från lymfkörtelcancer tittar i fjärran på en sten vid vattnet.

Var och en kan hjälpa till på något sätt!

Finns det en patient i din närmaste krets som behöver en stamcellstransplantation? Dela med dig av era erfarenheter (t.ex. på sociala medier) och hjälp människor att förstå varför det behövs frivilliga stamcellsdonatorer. Anslutning till registret kräver kunskap, uppmuntran och motivation från sanna berättelser!

Olika sätt att hjälpa