Röda blodkroppsprodukter på ett bord med ett blodproduktlager och en Blodtjänst arbetstagare i en vit jacka i bakgrunden.

För proffs

Säkra produkter och tjänster för patienternas bästa och till hälsovårdsexperternas stöd.

Blodtransfusion och blodsäkerhet

Anvisningar om blodtransfusioner och anmälning av möjliga biverkningar.

Mer information

Undersökningar som görs under graviditeten

Screeningsprogram och anvisning för gravida, mödrarådgivningar och förlossningsavdelningar.

Undersökningar som görs under graviditeten

Kontaktinformation

Beställningscentralen, laboratorierna och andra tjänster.

Ta kontakt

Blodtransfusionens ABO

Till webbkursen

Handbok för blodprodukter

Undersökningar för hälsovården och deras metoder på finska.

Till handboken

Skolningskalendern

Skolningskalendern (FI)

Laboratorietjänster

Laboratorietjänsterna för hälsovården och laboratorietesterna angående blodprodukternas säkerhet.

Laboratorietjänster

Testhandboken

Undersökningar för hälsovården och deras metoder på finska.

Testhandboken (FI)

Remisser och blanketter

Laboratorieundersökningar, produkter och och reklamation, biverkningar och kundrelationer

Remisser och blanketter

Aktuellt

Utrustning som används för att undersöka vävnadsförenlighetsundersökningar.
19.4.2023
För proffs

Uppgifter om HLA-antikroppar kommer i större omfattning än tidigare att börja överföras till Scandiatransplants informationssystem

Uppgifterna om HLA-antikroppar hos patienter som väntar på organtransplantation eller har genomgått en transplantation kommer i större omfattning än tidigare att överföras till samnordiska Scandiatransplants informationssystem från och med 15.5.2023.

18.4.2023
Blodgivning

Bekanta dig med Blodtjänsts årsberättelse för 2022

Årsberättelsen innehåller de väsentligaste sifferuppgifterna och statistiska data om Blodtjänsts verksamhet samt en översikt av förra årets viktigaste ändringar och händelser.

Veripalvelun työntekijä kurkistaa näyteputkia käsittelevän robotin ikkunasta.
2.3.2023
Blodgivning

Roches senaste teknik till Blodtjänsts laboratorium

I slutet av 2022 flyttade Finlands Röda Kors Blodtjänst till nya, moderna lokaler vid Ring III i Veckal i Vanda. Roche levererade en automatiserad hanteringslinje för prover till Blodtjänst, samt utrustning för att utföra nödvändig infektionsscreening av blodgivarprover. Den nya lösningen för laboratorieautomation och analys är den första i sitt slag i världen.

9.1.2023
Blodgivning

Omsorg i 75 års tid: Blodtjänst firar sitt jubileumsår

År 2023 har det förflutit 75 år sedan Finlands Röda Kors Blodtjänst inledde sin verksamhet. Den systematiska insamlingen av blod började i Finland under krigsåren. Blodtjänst grundades efter krigen år 1948. Sedan dess har Blodtjänst skött om blodförsörjningen i hela landet tillsammans med frivilliga blodgivare för patienternas bästa.