För proffs

Säkra produkter och tjänster för patienternas bästa och till hälsovårdsexperternas stöd.

Blodtransfusion och blodsäkerhet

Anvisningar om blodtransfusioner och anmälning av möjliga biverkningar.

Mer information

Undersökningar som görs under graviditeten

Screeningsprogram och anvisning för gravida, mödrarådgivningar och förlossningsavdelningar.

Undersökningar som görs under graviditeten

Kontaktinformation

Beställningscentralen, laboratorierna och andra tjänster.

Ta kontakt

Blodtransfusionens ABO

Till webbkursen

Handbok för blodprodukter

Undersökningar för hälsovården och deras metoder på finska.

Till handboken

Skolningskalendern

Skolningskalendern (FI)

Laboratorietjänster

Laboratorietjänsterna för hälsovården och laboratorietesterna angående blodprodukternas säkerhet.

Laboratorietjänster

Testhandboken

Undersökningar för hälsovården och deras metoder på finska.

Testhandboken (FI)

Remisser och blanketter

Laboratorieundersökningar, produkter och och reklamation, biverkningar och kundrelationer

Remisser och blanketter

Aktuellt

27.9.2023
För proffs

Driftavbrott i Blodtjänsts system för verksamhetsstyrning 8.10.2023

På grund av en systemuppdatering blir det ett driftavbrott i Blodtjänsts system för verksamhetsstyrning söndagen den 8 oktober 2023 kl. 7.45–ca 21.00. Genom uppdateringen säkerställs IT-systemets funktionalitet samt kontinuitetshanteringen.

9.6.2023
För proffs

Transporterna av blodprodukter och octaplasLG® under Midsommaren 2023

Vi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om postförsändelser vid Midsommaren. Vi ber er beakta begränsningarna när ni gör beställningar av postleveranser dagarna före helgen.

Utrustning som används för att undersöka vävnadsförenlighetsundersökningar.
19.4.2023
För proffs

Uppgifter om HLA-antikroppar kommer i större omfattning än tidigare att börja överföras till Scandiatransplants informationssystem

Uppgifterna om HLA-antikroppar hos patienter som väntar på organtransplantation eller har genomgått en transplantation kommer i större omfattning än tidigare att överföras till samnordiska Scandiatransplants informationssystem från och med 15.5.2023.

18.4.2023
Blodgivning

Bekanta dig med Blodtjänsts årsberättelse för 2022

Årsberättelsen innehåller de väsentligaste sifferuppgifterna och statistiska data om Blodtjänsts verksamhet samt en översikt av förra årets viktigaste ändringar och händelser.