Inbjudan till undersökningar

En medlem i Stamcellsregistret kan få en inbjudan till undersökningar om hen på grundval av preliminära vävnadstypsundersökningar kan vara en lämplig donator för en patient. Avsikten med undersökningarna är att ta reda på om vävnadstypen passar patienten i fråga och om hälsotillståndet hos personen som undersöks tillåter en donation.

Om det på grundval av undersökningar visar sig att en registermedlem är den lämpligaste donatorn börjar den faktiska planeringen av stamcellsdonationen.

Vad görs i undersökningar?

  1. det tas blodprover
  2. man fyller i en elektronisk hälsotillståndsenkät.

Stamcellsregistrets koordinatorer kontaktar alltid dem som kallats in till undersökningar personligen och ger detaljerade anvisningar om alla praktiska frågor.

Vad frågas i hälsotillståndsenkäten?

  • tidigare infektioner, operationer och ingrepp
  • rökning, alkoholkonsumtion och medicinering
  • resor
  • sexuellt beteende och könssjukdomar.

Syftet med frågorna är att säkerställa att det är tryggt för donatorn att donera stamceller och att transplantatet är tryggt för en allvarligt sjuk patient.