Ge blod på arbetstid

Blodtjänsts arbetsplatscertifikat är ett konkret sätt att hjälpa patienter och visa samhällsansvar.

Testa om du kan donera

Ta reda på om du är lämplig som blodgivare eller stamcellsdonator.

Testa nu

Hälsodeklaration för blodgivare

Fyll i hälsodeklarationen på blodgivningsdagen eller tidigast en dag före blodgivningen.

Fyll i hälsodeklaration

Stamcellsregistret

En stamcellstransplantation är den sista chansen för patienter med blodcancer att tillfriskna. Det behövs fler medlemmar.

Stamcellsregistret

Aktuellt

28.9.2023
Blodgivning

Blodtjänstens biobank undersöker benägenheten för järninlagringssjukdom

I ett nytt pilotprojekt undersöks blodgivares benägenhet för järninlagringssjukdom, hemokromatos.

27.9.2023
För proffs

Driftavbrott i Blodtjänsts system för verksamhetsstyrning 8.10.2023

På grund av en systemuppdatering blir det ett driftavbrott i Blodtjänsts system för verksamhetsstyrning söndagen den 8 oktober 2023 kl. 7.45–ca 21.00. Genom uppdateringen säkerställs IT-systemets funktionalitet samt kontinuitetshanteringen.

21.9.2023
Blodgivning

Säsong fem av Livräddarligan startar

Kommer Jokerit att utmana serieledaren TUTO? Den femte säsongen av Mestis och Blodtjänsts Livräddarligan startar den 21 september 2023. I år kommer blodgivningstävlingen att ha en ny utmanare när Jokerit deltar för första gången.

Provrör i automationslaboratoriet.
12.9.2023
Forskning

Stöd för utveckling av cellterapibehandlingar och blodanvändning ur Blodtjänsts forskningsfond

Blodtjänsts forskningsfond delar i år ut stipendier på 500 000 euro för totalt 11 forskningsprojekt.

Celler för livet

Säkra produkter och tjänster för patienternas bästa.

För proffs

Forskning

Blodtjänst är en mångsidig forskningsorganisation. Den utvecklar och forskar nuvarande och framtida produkter och producerar värdefull information för vården.

Mer om forskning