Hantering av egna uppgifter

När du första gången kommer för att ge blod sparar vi dina uppgifter i ett blodgivarregister. Uppgifterna behövs för blodprodukternas spårbarhet. Om du ger tillstånd använder vi dem också för att skicka kallelser och aktuell information om blodgivning.

Infotelefon för blodgivare

Avgiftsfri infotelefon för blodgivare, tfn 0800 0 5801 (vardagar kl. 8–17).

Ring numret om du har frågor om blodgivning, vill ändra dina kontaktuppgifter eller bli sjuk efter att ha gett blod.

Läs mer: Efter blodgivningen

Vill du ändra dina uppgifter?

Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter med den här blanketten.

Uppdatera din information

Kallelser till blodgivning

Blodtjänst kallar blodgivare till blodgivning i enlighet med behovet av blod. Vi hoppas att du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade så att vi kan nå dig! Det är fint om du kan komma till blodgivningen när du får en kallelse.

Du är välkommen också utan kallelse. Blodgivare behövs varje vardag under hela året, cirka 800 per dag.

Så här ger du tillstånd att skicka kallelse och information

När du kommer till blodgivningen, kontrollera och komplettera dina kontaktuppgifter tillsammans med skötaren.
Du kan också ge tillstånd att skicka kallelse och information genom att ringa vår avgiftsfria infotelefon för blodgivare 0800 0 5801 (vardagar kl. 8–17).

Ring oss!

Kallelse per textmeddelande

Vårt primära sätt att skicka kallelser är per SMS, och vi hoppas att du ger oss tillstånd att skicka dem. Vi kallar blodgivare till alla våra verksamhetsställen bl.a. utifrån tidsbeställningsläget och lagersituationen för blodprodukter.

Med e-post får du även nyhetsbrevet

Vi använder också e-post för att kalla blodgivare till blodgivning. Vänligen kontrollera att vi har din giltiga e-postadress! E-post är ett snabbt och förmånligt sätt att skicka kallelser till blodgivare.

Du får också nyhetsbrevet för blodgivare ungefär en gång i månaden. I nyhetsbrevet informerar vi om blodsituationen, förändringar i blodgivningsverksamheten och om andra aktuella och nyttiga frågor.

Kallelse per telefon

Vi kallar blodgivare per telefon när det råder ett brådskande behov av blod till exempel till en bestämd patient eller när vi har många lediga tider i vår tidsbeställningskalender.

En del av de regelbundna blodgivarna har gett oss tillstånd att undersöka deras blod mer ingående än normalt. Vi kallar dem per telefon när en patient behöver någon specialprodukt. Vänligen kontrollera att vi har ditt telefonnummer så att vi snabbt kan kalla dig till blodgivningen när du behövs mest.

Postkort eller brev påminner och informerar

Vi använder postkort och brev bland annat för att informera om blodgivningsevenemang som ordnas på din ort och om eventuella förändringar i blodgivningsverksamheten.

Så här återkallar du ditt tillstånd att skicka kallelse och information

Om du vill återkalla ditt tillstånd att skicka kallelse och information eller ändra sätten att skicka kallelse, ring vår avgiftsfria infotelefon för blodgivare, tfn 0800 05801 (vardagar kl. 8–17) eller uppge det på blodgivningsstället.

Bevarande av uppgifter om blodgivare

Lagen förpliktigar Blodtjänst att samla in och bevara uppgifter om blodgivaren under den tid som anges i lagen. Alla blodgivares uppgifter bevaras i ett blodgivarregister som förs av Blodtjänst.

I dataskyddsbeskrivningen för blodgivarregistret kan du läsa mer om vilka uppgifter vi samlar in och hur de bevaras.