Behovet av blod just nu

Dropp- eller blodbarometern beskriver behovet av blod idag. Syftet med barometern är att beskriva vilka blodgrupper som just nu särskilt behövs för blodgivning. En ofullständig droppe innebär att det snabbt behövs fler blodgivare från den aktuella blodgruppen.

Så här tolkar du droppbarometern

  • Om droppen i din blodgrupp är halvfull eller mindre rekommenderar vi att du bokar tid till idag eller till de närmaste dagarna.
  • Om droppen i din blodgrupp är full rekommenderar vi att du bokar tid exempelvis till nästa vecka.

Varje vardag behövs blodgivare från alla blodgrupper. Om du har en bokad tid eller blodgivning passar in i ditt schema just nu är du välkommen oavsett droppnivå. Man behöver inte känna till sin egen blodgrupp innan man kommer för att ge blod.

Om du redan har bokat tid för blodgivning

Utmärkt! Du är varmt välkommen att ge blod, oavsett hur fulla dropparna är. Just du behövs!

Om du har fått en kallelse till blodgivning

Om du får en kallelse från oss behöver vi dig just nu, oavsett hur full droppen i din blodgrupp är. Behovet kan gälla antingen röda blodkroppar eller blodplättar, eller båda två. Vi rekommenderar att du bokar tid till idag eller till de närmaste dagarna.

Du kan få en kallelse från oss att snabbt komma till blodgivning, även om droppen i din blodgrupp är full. Det betyder vanligen att patienterna särskilt behöver blodplättar, som bara håller sig i fem dagar.

Information om behovet av blod

Behovet av blod, som beskrivs av blodbarometern, påverkas bland annat av

  • hur många tider som bokats för blodgivning,
  • antalet blodgivare under de föregående dagarna,
  • den mängd blod som använts av sjukhusen, och
  • en uppskattning av hur mycket blod sjukhusen kommer att behöva de närmaste dagarna.

Blodtjänst har som mål att hålla ett fem dagars lager av röda blodkroppar för varje blodgrupp. Detta säkerställer en oavbruten blodförsörjning även vid katastrofer och storolyckor. För att hålla blodlagren på en säker nivå och för att det ska finnas tillräckligt mycket blod för alla patienter på sjukhusen i Finland, behövs ca 700 blodgivare varje vardag.

Bokmärken som har blodgruppen på dem.

Information om olika blodgrupper

Bekanta dig med blodgrupper, deras ärftlighet och blodtransfusionsreglerna.

Läs mer on blodgrupper

Boka tid för blodgivning

Se de närmaste blodgivningsplatserna och välj vilken tid du vill hjälpa till.

Boka tid