Blodtjänst som arbetsplats

Cirka 500 experter arbetar på Veripalvelu på totalt 10 orter: Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vanda.

 

Se öppna positioner
Två Blodtjänst sjukskötare i Åbo