Handbok för blodprodukter

Handboken för användning av blodprodukter, som är avsedd för professionella inom hälsovården, innehåller information om bland annat blod- och plasmaprodukter, deras användning; hur man beställer och transporterar dem, samt om blodsäkerhetsfunktionen. Handboken har skrivits för hälsovårdsexperter som arbetar med blodtransfusion.

Blodprodukter Handboks omslag

Organisationer inom hälsovården kan avgiftsfritt beställa en tryckt version av handboken: