Blodgivare livsviktiga för patienterna

I fjol var blodgivarnas andel av alla personer i blodgivaråldern i Finland bara drygt 3 procent. Under de senaste tio åren har andelen minskat med cirka en procentenhet. Det är viktigt för beredskap att öka antalet nya blodgivare.

– Att locka nya blodgivare är livsviktigt för sjukhuspatienterna. Cirka 40 000 finländare behöver blodprodukter varje år, säger Willy Toiviainen, kommunikations- och personaldirektör vid Blodtjänst.

Blodtjänst samlar in blod enligt sjukhusens behov. År 2023 donerades blod nästan 180 000 gånger. Över 114 000 personer gav blod.

Drygt hälften (55 %) av helblodsdonationerna samlades in vid tio blodgivningsställen och resten vid blodgivningstillfällen som ordnades på olika håll i landet. Dessa ambulerande blodgivningstillfällen ordnades 1 115 gånger på sammanlagt 215 olika platser.

Antalet nya ökar något

Blodtjänsts mål är att årligen locka cirka 20 000 nya blodgivare. Givarpopulationen måste öka så att den täcker inte bara befolkningens åldrande och mångfald utan också plötsliga förändringar i efterfrågan på blod.

– Det är viktigt att engagera ett tillräckligt stort antal människor i detta frivilligarbete, så att vi alltid har god beredskap att producera blodprodukter för patienterna året om och i alla situationer, säger Toiviainen.

Du kan börja ge blod när du är mellan 18 och 59 år och fortsätta ge blod tills du fyller 71 år.

Under 2023 donerade 19 119 nya besökare blod. Antalet nya blodgivare var 2 procent större än året innan och utgjorde 17 procent av alla blodgivare.

– Början av året ser också lovande ut, eftersom det redan under de tre första månaderna har kommit in över 5 000 nya registrerade blodgivare, gläder sig Willy Toiviainen.

Det behövs fler män och donatorer av akutblod

Särskilt önskar man fler män som blodgivare. År 2023 ökade andelen män med två procentenheter från året innan till 43 procent, men andelen män är fortfarande klart lägre än andelen kvinnor.

Män är ofta större än kvinnor, och därför är deras blodvolym också större än kvinnornas. Män har också betydligt större järndepåer än kvinnor, och män kan donera oftare än kvinnor. Dessutom har männen färre pauser på grund av livssituationer, till exempel pauser som kvinnor har när de får barn.

Under första kvartalet 2024 var nästan 50 procent av donatorerna män, till stor del tack vare blodgivningar som ordnades vid garnisoner i början av året. Blodtjänsts mål är att öka andelen män till hälften av blodgivarna.

– Om antalet män som donerar blod skulle stiga, skulle det stärka funktionssäkerheten i blodförsörjningen.

Det finns också ett ständigt behov av O Rh-negativ, det vill säga blodgivare av akutblod. Av de nya blodgivarna i fjol tillhörde 5 procent en grupp som har akutblod.

Behovet är ständigt stort, eftersom användningen av akutblod på sjukhusen proportionellt sett är större än antalet blodgivare i befolkningen.

Antalet medlemmar i stamcellsregistret ökar

Blodtjänsts stamcellsregister hade ett särskilt bra år 2023, när rekordmånga 7 513 nya medlemmar anslöt sig till registret. Det totala antalet medlemmar i registret är nu 72 976. Medlemmarna i stamcellsregistret är beredda att hjälpa svårt sjuka patienter genom att ge dem egna blodstamceller.

Blodtjänsts biobank har också fått många medlemmar. I slutet av förra året hade över 70 000 donatorer anslutit sig till biobanken. Genom biobanken kan donatorn hjälpa den medicinska forskningen.

Siffrorna för Blodtjänsts verksamhet finns i årsberättelsen

 

Senast uppdaterad: 17.04.2024