Pressmeddelande

Blodtjänst framställer en innovativ cellprodukt för behandling av svåra brännskador

Efter en paus har produktionen av en så kallad autologisk keratinocytprodukt återupptagits vid Blodtjänsts avancerat cellterapicenter. Det är fråga om en för behandling av brännskador och kroniska sår avsedd produkt som sprayas på den skadade huden. Produkten är en kombination av patientens egna, isolerade hudceller och vävnadslim.

Blodgivningen flyttade till Vanda – syftet är att få flera blodgivare

Från och med 15.1.2024 kan blodgivare bidra med sin insats på Blodtjänsts nya verksamhetsställe på köpcentret Jumbo-Flamingo i Vanda. Blodtjänst har inrättat det nya verksamhetsstället för att kunna vara närvarande på ett ställe där människor är i rörelse och samtidigt kunna utvidga sin blodgivarkrets.

Rekordmånga patienter har fått hjälp via Stamcellsregistret

Under 2023 har redan 66 frivilliga i Finlands Stamcellsregister donerat stamceller till en okänd patient. Antalet donationer har ökat med upp till 53 procent från året innan, för 2022 gjordes 43 donationer.

Julens öppettider vid Blodtjänst

I år infaller julafton på ett veckoslut. Fredagen den 22 december kan man ge blod på Blodtjänsts fasta verksamhetsställen och vid blodgivningstillfällen i Hyvinge, Borgå, Loimaa, Birkala och Esse. Följande blodgivningsmöjlighet är på annandag jul 26.12.

Blodgivningsbussen startar i huvudstadsregionen

Förutom Blodtjänsts enheter och blodgivningstillfällen kommer det snart att vara möjligt att ge blod i en helt ny miljö, Blodgivningsbussen. En buss som planerats för blodinsamling åker runt i huvudstadsregionen och erbjuder en ny typ av möjlighet att nå blodgivare.

Blodtjänst turnerar i Finland: varje år ordnas över tusen blodgivningar på cirka 200 olika platser

Finlands Röda Kors Blodtjänst reser ständigt till olika orter för att samla in blod från blodgivare som vill hjälpa till. Även denna sommar har det ordnats 4–5 evenemang varje vardag på olika håll i Finland. Den mobila verksamheten spelar en viktig roll med tanke på blodförsörjningen, eftersom nästan hälften av allt blod som behövs i Finland samlas in via den mobila blodtjänsten.

Sommarresor och blodgivning: att tänka på vid planeringen

Blodtjänst sörjer för blodprodukternas säkerhet och därför finns det försiktighetsåtgärder gällande blodburna, ofta symtomfria, infektioner. Ett exempel på detta är karenstiden på 28 dagar för blodgivning efter resor i Central- och Sydeuropa under West Nile-virusepidemin (1.7–30.11).