Hälsodeklaration för blodgivare

Före varje blodgivning fyller man i en elektronisk hälsodeklaration. Genom hälsodeklarationen och intervjun som utförs av sjukskötaren säkerställer vi att blodgivningen är säker för både dig och patienterna.

En blodgivare fyller i ett Hälsoenkäter.

Om att fylla i hälsodeklarationen

  • Fyll i hälsodeklarationen på blodgivningsdagen eller tidigast en dag före blodgivningen.
  • Hälsodeklarationen kan fyllas i på finska, svenska eller engelska.
  • Hälsodeklarationen börjar med dina identifieringsuppgifter: namn och personbeteckning. Personbeteckningen behövs för att uppgifterna i hälsodeklarationen ska kunna kopplas till din blodgivning. Du behöver till exempel inte bankkoder eller annan inloggning för hälsodeklarationen.

Om du behöver hjälp med att fylla i hälsodeklarationen eller har frågor om villkoren för blodgivning kan du ringa blodgivarnas avgiftsfria infotelefon: tfn 0800 0 5801 (mån–fre kl. 8–17).

Boka tid för blodgivning

Datasäkerheten i hälsodeklarationen

Uppgifterna du fyller i hälsodeklarationen är säkra. När du vidarebefordrar uppgifterna överförs de via en krypterad dataförbindelse till Blodtjänsts system för att invänta det kommande blodgivningsbesöket. Samtidigt rensas uppgifterna automatiskt från blanketten.

Om du trots allt inte kan ge blod samma dag eller nästa dag efter att du fyllt i hälsodeklarationen, tas uppgifterna i hälsodeklarationen automatiskt bort från mellanlagringen av hälsodeklarationer i Blodtjänsts system. Då lagras de inte i Blodtjänsts datasystem. Fyll i blanketten på nytt när du igen kan ge blod.

Om ifyllandet av blanketten av någon anledning avbryts, stängs blanketten och de ifyllda uppgifterna försvinner automatiskt efter 15 minuter. I det här fallet kommer de uppgifter som redan fyllts i blanketten inte att överföras till Blodtjänsts system för att invänta ett besök.

Den elektroniska hälsodeklarationsblanketten är datasäker när det gäller de tekniska lösningarna och bygger på cybersäkerhetsföretaget Deltagons teknik. Ett externt datasäkerhetsföretag har genomfört en datasäkerhetsrevision av blanketten och dess tekniska miljö våren 2020. Cookies används inte i hälsodeklarationsblanketten.

Så här förbereder du dig inför blodgivning

Du behöver inte förbereda dig speciellt inför blodgivning. Drick och ät som vanligt och fyll i hälsodeklarationen senast på blodgivningsstället.

Inför blodgivning

Information om lämplighetskriterierna

Här hittar du mera information om lämplighetskriterierna. Du kan också fråga vår chatbot eller ringa blodgivarnas avgiftsfria infotelefon: tel. 0800 05801 (mån-fre 8-17).

Kan jag donera