För proffs

Bekanta dig med Blodtjänsts årsberättelse för 2022

Årsberättelsen innehåller de väsentligaste sifferuppgifterna och statistiska data om Blodtjänsts verksamhet samt en översikt av förra årets viktigaste ändringar och händelser.

Roches senaste teknik till Blodtjänsts laboratorium

I slutet av 2022 flyttade Finlands Röda Kors Blodtjänst till nya, moderna lokaler vid Ring III i Veckal i Vanda. Roche levererade en automatiserad hanteringslinje för prover till Blodtjänst, samt utrustning för att utföra nödvändig infektionsscreening av blodgivarprover. Den nya lösningen för laboratorieautomation och analys är den första i sitt slag i världen.

Omsorg i 75 års tid: Blodtjänst firar sitt jubileumsår

År 2023 har det förflutit 75 år sedan Finlands Röda Kors Blodtjänst inledde sin verksamhet. Den systematiska insamlingen av blod började i Finland under krigsåren. Blodtjänst grundades efter krigen år 1948. Sedan dess har Blodtjänst skött om blodförsörjningen i hela landet tillsammans med frivilliga blodgivare för patienternas bästa.

Blodprodukternas bestrålningstidpunkt skrivs i fortsättningen ut på etiketten, och den självhäftande bestrålningsetiketten

Ändringen gäller endast uppgiften ”Luovutus” (sv. Blodgivningsdatum) på etiketten för erytrocytprodukter samt uppgiften ”Valmistus” (sv. Tillverknings¬datum) på etiketten för trombocytprodukter. I fortsättningen kommer det att stå ”Sädetys” (sv. Bestrålningsdatum)” på båda, och denna bestrålningstidpunkt kan avvika från blodgivnings- eller tillverkningsdatumet. Tidpunkten för bestrålningen lagras också i streckkoden ovanför texten.

Beställning av HLA- och HPA-typbestämda trombocytprodukter från Blodtjänsten

För leverans av trombocytprodukterna som har valts ut baserad på patientens vävnadstyp och antikroppar måste blodgivare ofta inkallas separat, i vilket fall leveransen kan ta några dagar. Dessa produkter skall helst beställas två arbetsdagar före avsedd transfusion, dock senast en arbetsdag före proceduren innan kl 12. För att kunna bestämma produktens egenskaper är det nödvändigt att ha information om patientens antikroppsstatus samt vävnadstyp.

Prehospital akutsjukvård undersöker användning av helblodspreparat

Blodtjänst i Finlands Röda Kors inleder i samarbete med akutläkare en studie om användningen av helblodspreparat som stöd för akutvården. Studien utreder helblodspreparatets funktionsduglighet och säkerhet i akuta situationer inom akutsjukvård.