Information om stamcellsregistret

Frivillig hjälpsamhet

Stamcellsregistret har över 65 000 medlemmar redo att donera blodstamceller till en patient som behöver dem. Över hela världen har registren i olika länder totalt över 40 miljoner medlemmar.

Antal patienter

I Finland behöver drygt 100 patienter blodstamceller från en frivillig donator årligen. Ungefär var sjätte av dem är ett barn.

Läs mer

Antal donatorer

Varje år visar sig cirka 30–60 medlemmar i Stamcellsregistret vara en lämplig ”matchning” för en patient till sin vävnadstyp och väljs ut för att donera.

Internationellt samarbete

När en patient behöver ett stamcellstransplantat söks en lämplig donator med rätt vävnadstyp i den globala databasen för stamcellsregister.

Stamcellsregistret söker efter och förmedlar stamcellstransplantat inom Finland, från utlandet till Finland och från Finland till utlandet.

Till och med 75 % av patienterna i Finland får hjälp av en utländsk donator.

Eftersom ett stamcellstransplantat bokstavligen är livsviktigt för patienten som väntar på det, transporteras det alltid personligen av en kurir från donatorn till patienten. Transplantatet ska levereras till patienten så snabbt som möjligt, inom högst 72 timmar efter insamlingen.

Könsfördelning

Cirka 70 % av Stamcellsregistrets medlemmar är kvinnor. Av biologiska skäl är ändå över 60 % av de donatorer som väljs män. Därför behövs det särskilt flera män till registret.

Åldersfördelning

Medelåldern för stamcellsdonatorer är 30 år. Allt yngre människor väljs ständigt ut för att donera, eftersom studier visar att man med stamceller som samlats in från unga människor får bättre behandlingsresultat. Man kan ansluta sig till registret om man är 18–35 år. Man kan vara med i registret tills man är 56 år.

Grundat 1992

Finlands Stamcellsregister är redan över 30 år gammalt! Ursprungligen hette registret Benmärgsgivarregistret, men namnet ändrades 2014.

Sjukdomar som behandlas med stamcellstransplantation

Stamcellstransplantation används oftast vid behandling av leukemier. Det kan också användas för att bota andra elakartade blodsjukdomar.

Behandlingsresultat

Utan en stamcellstransplantation dör en patient som behöver den. Av de vuxna patienterna botas 50–70 % med hjälp av en stamcellstransplantation. Av barnpatienter botas till och med 90 %.

Majoriteten donerar direkt från blodomloppet

Cirka 80 % av stamcellstransplantaten samlas in från blodomloppet och 20 % från bäckenbenmärgen. Patientens sjukdom och ålder påverkar vilken insamlingsmetod som bör väljas.

Läs mer

100 % av donatorerna rekommenderar

Enligt en donatorstudie skulle 97 % mycket sannolikt och 3 % sannolikt rekommendera stamcellsdonation till sina bekanta baserat på sina erfarenheter.

Vem kan gå med i Stamcellsregistret?

Friska personer i åldern 18–35 år kan gå med i Stamcellsregistret. Du kan säkerställa din lämplighet med ett snabbt onlinetest.

Testa om du kan ansluta dig