Vad gör man av blodet

​Det givna blodet ges aldrig som sådant till en patient, utan det delas först upp i röda blodkroppar, trombocyter och plasma. Av dessa komponenter framställs sedan olika blodprodukter för behandling av patienter.

Röda blodkroppar och trombocyter och frusen plasma.

Röda blodkroppar

Röda blodkroppar (erytrocyter) ur donerat blod behövs till exempel vid höftoperationer, hjärtoperationer, organtransplantationer och andra stora, operativa ingrepp. Röda blodkroppar behövs också i vården av olycksfallspatienter och nyförlösta mödrar, om de förlorat mycket blod.

Patienter som lider av svår anemi, till exempel på grund av cancer eller nedsatt njurfunktion, får också röda blodkroppar. Om anemin är långvarig, kan patienten få regelbundna transfusioner med röda blodkroppar.

Trombocyter

Donerade trombocyter (”blodplättar”) behövs både för att förhindra och för att behandla blödningar.

Trombocyter ges till exempel till patienter med blodcancer, då deras egen benmärg på grund av de kraftiga cancerbehandlingarna, inte förmår producera trombocyter. Trombocyter kan också ges till operationspatienter eller olycksfallspatienter i samband med omfattande blödningar.

Eftersom trombocyterna bara utgör en liten del av blodet, räcker den trombocytmängd man får av en enda helblodgivare, inte till för en hel preparatenhet. För varje enhet som ges till en patient, behövs därför trombocyter från fyra blodgivare ur samma blodgrupp. Läs om trombaferes.

Plasmaläkemedel

Plasman innehåller många viktiga beståndsdelar: antikroppar, koagulationsfaktorer som behövs för att hämma blödningar, samt andra äggviteämnen. Man kan också ur plasman utvinna nödvändiga beståndsdelar för framställning av läkemedel. Man kan till exempel framställa koagulationsfaktorpreparat, med vilkas hjälp patienter som lider av blödarsjuka, kan leva ett nästan normalt liv. Albumin är ett äggviteämne som kan utvinnas ur plasman och det kan ges till patienter med svåra brännskador, eller som befinner sig i chock. Av immunglobulin kan man framställa läkemedel mot immunbrist och för att förebygga inflammationer.

I Finland skickar vi plasman som vi separerar från helblod vidare till Centraleuropa för framställning av denna typ av läkemedel. För tillfället är vårt samarbetsföretag Baxalta, som hör till Takeda-konsernet. Plasman framställs till läkemedel som används i vården av svåra sjukdomar. Sjukhusen beställer dessa läkemedel själv via distributörer.

Plasman kan också användas i form av fryst färskplasma. Fryst färskplasma ges bland annat till patienter som har förlorat mycket blod i en operation eller en olycka. Blodtjänst distribuerar Octapharmas octaplas-preparat till sjukhusen.

Leukocytpreparat

Leukocytes can be given to patients who suffer from a deficiency of leukocytes. Also, leukocytes are given as treatment in life-threatening infections that do not respond to antibiotic treatment. Leukocyte products are only prepared to order and donors are invited separately for this purpose.

Vill du hjälpa patienter genom att ge blod?

Bokmärken som har blodgruppen på dem.

Information om blodgrupper

Bekanta dig med blodgrupper, deras ärftlighet och blodtransfusionsreglerna.

Läs mer om blodgrupper

Vilka undersökningar görs av det insamlade blodet?

För patienten som får blod, är det viktigast att blodgivaren är frisk. Därför granskas blodgivarens hälsotillstånd såväl via hälsodeklarationen som via de laboratorietest som görs på blodproven.

Undersökningar som görs av blodet
Blodtjänst röd styrox låda i en persons hand

Vad händer med det insamlade blodet

Blodets väg från givaren till patienten omfattar många skeden.

Bekanta dig med blodets resa