Nyheter

Karenstider för blodgivning efter apkoppor

Apkoppssmitta har rapporterats i flera europeiska länder och de första fallen har också konstaterats i Finland. Inga fall av apkoppor genom blodtransfusioner har konstaterats, men som en försiktighetsåtgärd införs från och med den 13 juni en karenstid på tre veckor vid exponering för apkoppor.

Rekommendationen om munskydd tas bort

Coronavirusepidemin har avtagit i hela landet och man behöver inte längre använda munskydd i allmänna utrymmen annat än i undantagsfall. Från den 12.5 hävs även rekommendationen om munskydd vid blodgivning.

Blodgivarnas hjälp behövs kring påskhelgen

Patienter behöver blodtransfusioner också under påsk. Därför behövs särskilt mycket hjälp av frivilliga blodgivare under påskhelgen. Blodtjänsts verksamhetsställen håller öppet på vardagar och på annandag påsk, måndagen den 18 april.

Bekanta dig med Blodtjänsts årsberättelse för 2021

Årsberättelsen innehåller de väsentligaste sifferuppgifterna och statistiska data om Blodtjänsts verksamhet samt en översikt av förra årets viktigaste ändringar och händelser. Den innehåller också strategin och uppgifter om ekonomi och personal för år 2021.

FRK deltar i biståndsarbetet i Ukraina

Blodtjänst har fått frågan om vi vid behov kan leverera blodprodukter till konfliktområdena i Ukraina. Att sända iväg blodprodukter är inte möjligt, men FRK bidrar med sitt stöd på konfliktområdena på andra sätt, som en del av internationella Röda Korsets biståndsverksamhet.

Blodtjänsts forskarstipendier 2022 kan nu sökas

Forskarstipendierna för år 2022 från Blodtjänsts forskningsfond har nu utlysts. Syftet med stipendierna är att stödja forskning som är relaterad till Blodtjänsts nuvarande och kommande preparat och tjänster. Ansökningstiden är 15.2–31.3.2022.

5 vanliga frågor om blodgivning

År 2021 var människor intresserade av bl.a. olika läkemedels och vaccinationers inverkan på blodgivning samt information om blodgivning på den egna orten. De här ämnena dominerade de drygt 20 000 diskussioner som fördes med Blodtjänsts chatbot.