Blodtjänst börjar testa blodgivare för hepatit E-virus

Blodtjänst har börjat testa blodgivare för hepatit E-virus, till följd av att hepatit E-smittan har ökat i Finland under början av året. I Finland har det inte konstaterats några fall av hepatit E som smittat via blodtransfusioner, men hepatit E testas nu på blodgivare för att säkerställa blodprodukternas säkerhet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddelade i mitten av februari att fler hepatit E-smittor än normalt har konstaterats i Finland under början av året. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är det sannolikt att största delen av smittorna kommer från vissa salamikorvar.

På grund av smittsituationen skaffade Blodtjänst till sitt laboratorium ett mycket känsligt genamplifieringstest så att hepatit E kunde testas på blodgivare. Förekomsten av hepatit E undersöktes retrospektivt med blodprover från blodgivare i mars. Enligt dagens uppgifter är hepatit E-frekvensen i dessa blodgivarprover 1:1 500, dvs. 0,7 procent. Totalt samlades blod in från cirka 14 000 blodgivare i mars.

Blodtjänst testar rutinmässigt blodgivare för hepatit A, B och C samt HIV, parvovirus och syfilisbakterien. Testprogrammet grundar sig på myndigheternas bestämmelser och Blodtjänsts riskbedömning om att dessa sjukdomsalstrare kan äventyra patientens hälsa om de överförs via blod. Hepatit E har inte tidigare inkluderats i testprogrammet, eftersom prevalensen och infektionsrisken för denna är låga.

Överföring av hepatit E genom en blodprodukt är sällsynt, eftersom den huvudsakligen sprids via livsmedel och inte överförs särskilt lätt. Hos en patient kan hepatit E-infektion gå obemärkt förbi som asymtomatisk eller på grund av symtom av andra orsaker, eftersom den vanligtvis försvinner spontant och förblir kronisk mycket mer sällan än hepatit B eller C.

Hepatit E är ofta symtomfri

Hepatit E-virus är ett virus som orsakar leverinflammation. Det finns olika former av viruset. Tidigare har hepatit E främst uppkommit i länder med låg hygiennivå, där smitta sker till exempel genom förorenat vatten, ungefär på samma sätt som hepatit A. Under 2000-talet har västländerna identifierat en undertyp av viruset som förekommer bland annat hos människor, grisar och vilt. I Europa är den främsta smittkällan för hepatit E-virus dåligt tillagat fläskkött.

En person med god bashälsa får få eller till och med inga symtom av en hepatit E-infektion och återhämtar sig utan vidare åtgärder. Bäraren av viruset lägger inte nödvändigtvis märke till smittan. Den europeiska formen av hepatit E kan dock orsaka en allvarlig leverinflammation hos personer med försvagat immunförsvar, till exempel stamcells- och organtransplantationspatienter och personer som har en leversjukdom. Kroniska hepatit E-infektioner är sällsynta.

Blodgivare som är smittade med hepatit E kontaktas

Blodtjänst kontaktar alla blodgivare, i vilkas blodprov hepatit E-virus påträffats. För en person med god bashälsa är infektionen övergående och kräver inga särskilda åtgärder. För en blodgivare som konstaterats bära hepatit E-smitta uppsätts ett tillfälligt hinder för blodgivning under ett år.
Dessa blodprodukter, som eventuellt kan innehålla hepatit E-virus, spåras i enlighet med det normala förfarandet hos det sjukhus som använde blodprodukten. I spårningen utreds huruvida hepatit E-viruset har överförts till en patient och om det har påverkat patientens behandling.

Blodtjänst har informerat tillsynsmyndigheten Fimea om resultaten av undersökningen och inledandet av testningen samt samarbetar med THL i ärendet. Från och med början av april undersöker Blodtjänst blodgivningar då det gäller hepatit E-virus, åtminstone fram till att det har konstaterats att epidemiläget återgått till normal nivå. Blod från blodgivare som är smittade med hepatit E bearbetas inte vidare till preparat och levereras inte vidare.

Senast uppdaterad: 04.04.2024