Pressmeddelande

Blodgivare hjälper Finland att förbereda sig för olyckor

För närvarande ger endast 3,5 procent av finländarna blod. Blodgivare är en kritiskt viktig del av beredskapen för olyckor, för det är tack vare dem som Blodtjänst kan leverera blodprodukter till sjukhus.

Omsorg i 75 års tid: Blodtjänst firar sitt jubileumsår

År 2023 har det förflutit 75 år sedan Finlands Röda Kors Blodtjänst inledde sin verksamhet. Den systematiska insamlingen av blod började i Finland under krigsåren. Blodtjänst grundades efter krigen år 1948. Sedan dess har Blodtjänst skött om blodförsörjningen i hela landet tillsammans med frivilliga blodgivare för patienternas bästa.

5 missuppfattningar om hinder för blodgivning

Många skulle kunna ge blod, men tror att de inte är lämpliga som blodgivare. Till exempel läkemedel mot blodtryck och kolesterol förhindrar inte blodgivning. Blodtjänst listade fem vanliga saker som man ofta frågar om – eller som man inte vågar fråga om.

Blodtjänsts strategi betonar beredskap och förnyelse

Verksamhetsstrategin i Blodtjänst i Finlands Röda Kors för de kommande åren betonar flexibel beredskap och säkerhet i verksamheten samt utveckling av nya behandlingar. Frivilliga blodgivare har en viktig roll för driftsäkerheten i Finlands blodförsörjning. Åren med coronapandemi har satt sin prägel på verksamheten och behoven i framtiden.

Blodgivningen söker markku – superhjältar i det verkliga livet

Fler män behövs som blodgivare. En ny kampanjvideo från Blodtjänst lyfter fram supermän i det verkliga livet. Om antalet män som donerar blod skulle stiga till samma nivå som kvinnors, skulle det stärka funktionssäkerheten i blodförsörjning.

Prehospital akutsjukvård undersöker användning av helblodspreparat

Blodtjänst i Finlands Röda Kors inleder i samarbete med akutläkare en studie om användningen av helblodspreparat som stöd för akutvården. Studien utreder helblodspreparatets funktionsduglighet och säkerhet i akuta situationer inom akutsjukvård.

Sommarens kom ihåg-lista för blodgivare

På sommaren finns det några viktiga saker att tänka på för en blodgivare. Sommarvärme och solbad kräver att man får i sig mycket vätska. Eftersom man kan donera blod utanför den egna hemorten kan blodgivningen på sommaren eventuellt också ske på stugorten eller där man semestrar. Dessutom är det värt att notera att en utrikesresa kan orsaka ett tillfälligt hinder för blodgivning.