Undersökning av IgA-brist

IgA-bristundersökningar utförs för personer vars IgA-koncentration (P-IgA eller S-IgA) vid tester utförda på ett sjukhuslaboratorium har varit under metodens detektionsgrän.

Brist på selektivt immunglobulin A (IgA) är den vanligaste primära immunglobulinbristen. Vid IgA-brist ligger IgA-koncentrationen i plasma/serum under metodens detektionsgräns. Endast hos omkring hälften av personerna vars IgA-koncentration ligger under detektionsgränsen konstateras egentlig IgA-brist, som kan vara förenad med bildande av anti-IgA-antikroppar. Fyndet har betydelse med tanke på säkerheten vid blodtransfusioner.

IgA-bristundersökningar utförs för personer vars IgA-koncentration (P-IgA eller S-IgA) vid tester utförda på ett sjukhuslaboratorium har varit under metodens detektionsgräns. Blodtjänst använder underleverantör vid IgA-bristundersökningar. Laboratoriet är Sanquin Diagnostiek B.V. i Nederländerna.

IgA‑bristundersökningen beskrivs i testhandboken (på finska). Remissen hittas på sidan Remisser och blanketter.