Undersökningar av trombocyt transfusionsrespons

​När en patient diagnostiseras med nedsatt trombocyt transfusionssvarrespons på grund av potentiellt immunologiska skäl bör patientens HLA-typ och alla HLA-antikroppar utredas (B –HLATrb).

Om HLA- antikropparna baserat på undersökningsresultaten kan förklara problem med transfusionsresponsen rekommenderas att man provar HLA-typbestämda trombocytpreparat. Innan man beställer HLA-typbestämda trombocyter bör man konsultera en specialist hos Blodtjänst.

Undersökningarna är ackrediterade av FINAS (T119 SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013) och av European Federation for Immunogenetics (EFI)

Om HLA-antikropparna inte förklarar de dåliga transfusionsresponsen instruerar specialisterna hos Blodtjänsten att utföra ytterligare undersökningar (eventuella HPA antikroppsundersökningar av Fimlab Oy:s laboratorier). Vid misstanke om alloimuntrombocytopeni (NAIT) hos nyfödda bör man diskutera med Blodtjänstens specialister innan man beställer HPA-typbestämda trombocyter. Laboratorieundersökningar med anknytning till NAIT:s utförs på Fimlab Laboratoriot Oy.

Remisser och blanketter

Remisser och blanketter

Provtagning- och försändelseanvisning

Provtagning- och försändelseanvisning

Testhandboken

Testhandboken (FI)