Undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten

Alla gravida mödrar i Finland screenas på Blodtjänst för blodgruppsantikkroppar och samtidigt bestäms också moderns ABO- och RhD-blodgrupp dvs alla Veripalvelu®-undersökningar av rådgivningsprov.

Provrör i automationslaboratoriet.

Undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar hos modern

Alla väntande mödrar screenas för blodgruppsantikroppar i början av graviditeten och samtidigt bestäms också moderns ABO- och RhD-blodgrupp. Screeningen har varit koncentrerad till Blodtjänst sedan 1990. Syftet med undersökningarna är att finna de mödrar vilkas barn löper risk att insjukna i hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda.

 

Gravida mödrar screenas i det nationella programmet

  • Ett blodprov tas under graviditetsvecka 8–12 av alla mödrar som kommer till rådgivningen.
  • RhD-negativa mödrar screenas dessutom under graviditetsvecka 24–26 och 36, eftersom de löper större risk än vanligt att bilda blodgruppsantikroppar.
  • Om en RhD-positiv moder har fått blodtransfusioner, eller tidigare fött ett barn som behandlats för gulsot, tas ett tilläggsblodprov under graviditetsvecka 36.
  • Om antikroppar observeras, följer man upp antikroppshalten regelbundet.

På Blodtjänst screenas årligen cirka 60 000 mödrar, av dessa är ungefär 1 % under uppföljning av antikroppar. Största delen av undersökningarna är ackrediterade av Ackrediteringstjänsten FINAS (FINAS T119, SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013).

 

Blodgruppsundersökningar av foster

Fostrets blodgrupp bestäms för att säkerställa moderns korrekta anti-D-profylax. Fostrets blodgrupp bestäms också vid svår blodgruppsimmunisering, för att underlätta planeringen av vården.

Anti-D-profylax för graviditeter där fostret är RhD-positivt

Fostrets RhD blodgrupp bestäms från moderns plasma. Testet görs under graviditetsvecka 24–26.

 

Planeringen av vården vid svår blodgruppsimmunisering

• Fostrets RhD-blodgrupp bestäms från moderns plasma. Testen görs från och med graviditetsvecka 12.
• Fostrets Rh- och Kell-blodgrupp bestäms från fostervattnet. Testen görs från och med graviditetsvecka 16

Läs mer om de undersökningarna som görs under graviditeten och det nationella screeningprogrammet

Provtagning- och försändelseanvisning

Provtagning- och försändelseanvisning

Remisser och blanketter

Remisser och blanketter

Testhandbok

Testhandbok (FI)
Undersökningar av rådgivningsprov

Vardagar kl 9–15

0503742736