Provtagning- och försändelseanvisning

Allmänna postningsanvisningar

Proverna ska märkas i enlighet med de i kraft varande fraktbestämmelserna. Proven borde vara Blodtjänst tillhanda må-fre. kl. 8–16, men vid behov tas prov emot under alla tider av dygnet. Avsändaren ansvarar för att försändelsen levereras till Blodtjänst.

Förenlighetstest på blod görs under jourtid (vardagar kl. 16–8 och under veckoslut) om patientens tillstånd kräver det. Likaså görs under jourtid vävnadsförenlighetstest i samband med organtransplantationer. Då prover skickas som brådskande, ska det undersökande laboratoriet underrättas i förväg per telefon, om försändelsens leveranssätt och ankomsttid till Vanda. Därtill ska det på både försändelsens emballage och följesedel tydligt stå, att försändelsen är brådskande.

Postadress (PB - om prov sänds som brev av Posti)

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
(Mottagare/Mottagande enhet t.ex. Blodgruppsundersökningar)
PB 2
01731 Vanda

Leveransadress (t.ex. för taxi- och kurirförsändelser eller om prov levereras av Posti som paket)

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Mottagning av prover
(Mottagande enhet t.ex. Undersökningar av rådgivningsprov)
Oxlänken 13 C
01730 Vanda

Följande leveransalternativ rekommenderas

Post

Då prov skickas per post, bör postens i kraft varande bestämmelser beaktas. Vi rekommenderar inte, att prov skickas som leverans över veckoslut. Närmare uppgifter www.posti.fi.

Bussfrakt

Proven skickas som expresspaket, varvid Matkahuoltos öppettider bör beaktas. Expressforsedeln ifylls enligt Matkahuoltos anvisningar. På expressforsedeln antecknas, att mottagaren betalar avgifterna för expressfrakten och distributionen. Kunder som använder Matkahuoltos webbaserade kundtjänst, väljer vid ifyllandet av forsedeln som transportalternativ expresspaket, och som tilläggstjänst avhämtning och distribution, samt att mottagaren betalar avgifterna för frakt och distribution. I övrigt följs Matkahuoltos anvisningar. I brådskande fall kan på forsedeln antecknas ”Jakelu heti perille (puh. 029 300 1001)”. Närmare uppgifter: www.matkahuolto.fi.

Flygfrakt

Kunden kommer med den kurirtjänst man använder, överens om flygfrakten så, att frakten lossas omedelbart då flygplanet landat och att transporten från flygplatsen till Blodtjänst ingår i priset. Närmare uppgifter: www.finnair.fi.

Provspecifika anvisningar

Provtagningsanvisning för undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten
Förpackningsinstruktioner för blodprov, undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten
Anvisningar om sändande av konsultationsbegäran beträffande identifiering av erytrocytantikroppar

Provinfo

Vardagar kl. 8–15

029 300 1414
Vävnadsförenlighets­undersökningar

Vardagar kl. 9–15

029 300 1796
09 454 6253
​​Blodgruppsbestämningar

Vardagar kl. 8–16

029 300 1920
09 454 6230
​​Blodgruppsbestämningar under jourtid

Vardagar kl. 16–8, lördagar och helgdagar

029 300 1001
09 454 6245