Vävnadsförenlighetsundersökningar

Vid Finlands Röda Kors Blodtjänst verkar det nationella HLA-laboratoriet, som har en lång historia inom den finländska transplantationsverksamheten. Allt sedan 1965 har det vid Blodtjänst utförts tester i anslutning till organ- och stamcellstransplantationer. Laboratoriet har dygnet runt jourberedskap för organtransplantationer. Den centraliserade verksamheten och förvaringen av prover gör det möjligt att utföra tester som jouruppdrag och att göra brådskande tilläggstester.

Vävnadsförenlighetsundersökningar som görs vid Blotjänst är

 

De huvudsakliga undersökningarna i anslutning till transplantationer gäller bestämning av HLA-gener och leukocytantikroppar, samt korstest d.v.s förenlighetstest. På basen av testresultaten ges ett utlåtande gällande vävnadsförenligheten mellan patienten och donatorkandidaten. I vårt testutbud ingår också HLA-sjukdomsassociationstester och HLA-farmakogenetiska undersökningar. Undersökningarna är ackrediterade av FINAS (T119 SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013) och av European Federation for European Federation for Immunogenetics (EFI)

Testen beskrivs i testhandboken (på finska)

Vårt expertteam erbjuder klinisk och genetisk konsultation. Vår erfarenhet angående särdragen hos den finländska befolkningen kan utnyttjas redan i ett tidigt skede då man söker efter lämpliga donatorskandidater. Vi är en del av ett omfattande, nationellt nätverk och därtill deltar våra experter aktivt i det nordiska och europeiska samarbetet inom transplantationsverksamheten.