Veripalvelu®-laboratoriopalvelut

Tarjoamme laboratoriopalveluita terveydenhuollon tarpeisiin. Laboratoriomme sijaitsee Vantaan Vehkalassa.

Tarkat tutkimuskohtaiset tiedot sekä lähetteet ja lomakkeet:

Punasoluvasta-aineiden seulonnan tarkastelu valopöydällä.

Verensiirtotutkimukset

Veripalvelun veriryhmälaboratorio toimii kansallisena referenssilaboratoriona. Laboratorio palvelee terveydenhuoltoa ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä.

Verensiirtotutkimukset
Näyteputki automaatioradalla laboratoriossa.

Raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset

Veripalvelussa tehdään kaikki maamme raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset eli neuvolanäytetutkimukset.

Neuvolanäytetutkimukset
Kudossopeutuvuustutkimuksiin käytettävää laboratoriolaitteistoa.

Kudossopeutuvuustutkimukset

Elin- ja kantasolusiirtoihin liittyvät tutkimukset on tehty Veripalvelussa jo vuodesta 1965.

Kudossopeutuvuustutkimukset
Verenluovuttajien infektiotutkimuksiin käyttty laboratoriolaite.

Verivalmisteiden turvallisuuteen liittyvät tutkimukset

Verivalmisteiden turvaalisuus varmistetaan verenluovuttajien veriryhmä- ja infektiotutkimuksilla. Lisäksi Veripalvelusssa tehdään useita valmisteiden laadunvalvontaan ja tilaseurantaan liittyviä tutkimuksia.

Valmisteturvallisuus
Grafiikkakuva HLA:sta valkosolun pinnalla.

Trombosyyttien siirtovastetutkimukset

Potilaan HLA tyyppi ja mahdolliset HLA vasta-aineet selvitetään tilanteissa, joissa todetaan mahdollisesti immunologisista syistä johtuva heikentynyt trombosyyttien siirtovaste.

Trombosyyttien siirtovastetutkimukset
Kudosnäytteen pipetointi laboratoriossa.

IgA-puutostutkimus

IgA-puutostutkimuksia tehdään henkilöille, joiden IgA-pitoisuus (P -IgA tai S -IgA) on sairaalan laboratoriossa tutkittuna ollut alle menetelmän toteamisrajan.

IgA-puutostutkimus

Laadukkaat laboratoriopalvelut

​Veripalvelun laboratorioiden toiminnan perustana ovat luotettavat laboratoriotulokset ja korkea ammattitaito. Tavoitteenamme on laboratoriopalvelujen jatkuva kehittäminen, asiakastyytyväisyyden lisääminen sekä palvelutason ja tehokkuuden parantaminen.

FINAS-akkreditointipalvelu on akkreditoinut pääosan veriryhmä-, kudossopeutuvuus- ja infektiotutkimuksista (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013).

Kudossopeutuvuustutkimukset on akkreditoinut myös European Federation for Immunogenetics (EFI).

Laboratoriotoiminnot täyttävät myös verenluovuttajien tutkimuksiin liittyvät vaatimukset sekä veri- ja plasmavalmisteiden laadunvalvonnan vaatimukset. Niiden toteutumista valvoo Fimea.

Osassa tarjoamistamme tutkimuksista käytetään omavalmistettuja IVD -laitteita (tutkimusmenetelmiä), Todistus – Vaatimustenmukaisuusvakuutus, oma laitevalmistus.

Lähetteet ja lomakkeet

Lähetteet ja lomakkeet

Näytteenotto- ja lähetysohjeet

Näytteenotto- ja lähetysohjeet

Tutkimusohjekirja

Tutkimusohjekirja