Blodtjänst framställer en innovativ cellprodukt för behandling av svåra brännskador

Efter en paus har produktionen av en så kallad autologisk keratinocytprodukt återupptagits vid Blodtjänsts avancerat cellterapicenter. Det är fråga om en för behandling av brännskador och kroniska sår avsedd produkt som sprayas på den skadade huden. Produkten är en kombination av patientens egna, isolerade hudceller och vävnadslim.

En arbetare i Blodtjänsts Avancerade cellterapicenter.

Behandlingsmetoden är sällsynt, men goda resultat har uppnåtts i behandlingen som brännskadepatienter får. Produkten används som stöd i den övriga behandlingen av svåra och omfattande brännskador och har konstaterats minska antalet intensivvårdsdagar för patienten.

En livräddande behandlingsform

År 2012 började Blodtjänst utveckla produkten i samarbete med brännskadecentrums experter vid Helsingfors universitetssjukhus (HUS) och laboratoriet som leds av docent Esko Kankuri vid Helsingfors universitet.

”Med tanke på patienternas återhämtning har erfarenheterna av produkten varit positiva. Det är fråga om en livräddande behandlingsform som har utvecklats under en lång tid”, konstaterar professor och brännskadecentrets överläkare Jyrki Vuola.

År 2013 gavs den första behandlingen med produkten för en patient. Under årens lopp har den autologiska keratinocytprodukten varit till hjälp för ett tjugotal brännskadepatienter. Det är alltid den vårdansvariga läkaren som beslutar huruvida produkten ska användas.

Efter en paus på några år har nu produktionen av produkten återupptagits hos Blodtjänst.

”Under produktionspausen uppdaterades framställningsprocessen så att den uppfyller de skärpta kraven i lagstiftningen. Produkten omklassificerades till ett läkemedel som används i avancerad terapi”, berättar produktionschef Mimmi Patrikoski vid Blodtjänsts avancerat cellterapicenter.

Produkten ger vid behov snabb hjälp

Den autologiska keratinocytprodukten innehåller terapipatientens egna hudceller som isolerats från ett tunt hudtransplantat. Enzymet trypsin underlättar bearbetningen av hudtransplantatet så att cellerna kan isoleras inom några timmar. Vid behov kan således produkten tas i användning med snabb tidtabell.

– Det är fint att vi kan tillhandahålla renrum och bidra med spetskompetens till produktionen av cellprodukter, gläds Anita Laitinen, chef för Blodtjänsts avancerat cellterapicenter.

Produkten har potential även för mer omfattande användning.

”Vi hoppas att vi i framtiden också kan behandla ytliga brännskador, kroniska sår eller hudtagningsställen. I brännskadebehandlingen är det ytterst att påskynda läkningen av dessa”, berättar Jyrki Vuola.

 

 

 

Senast uppdaterad: 23.01.2024