Haku Menu

Vein to Vein -hanke

Veripalvelu rakentaa parhaillaan uutta tietojärjestelmää. Verenluovuttajille uudistus näkyy ensivaiheessa terveyskyselyn sähköistymisenä. Olemme nyt viimeistelyvaiheessa ja tarkempi käyttöönottopäivä tarkentuu kevään 2020 aikana.

Tutustu tulevaan sähköiseen terveyskyselyyn TÄSTÄ ja anna meille palautetta!

**

HUOM! Tällä sivulla on testikäytössä Pisara-chatbot, tekoälyyn perustuva virtuaalinen chatpalvelu. Olemme opettaneet Pisaraa vastaamaan yleisimpiin kysymyksiin sähköisestä terveyskyselystä ja verenluovutuksesta. Se ei osaa vielä paljoa, mutta oppii koko ajan lisää. Testaathan chattia ja anna meille palautetta siitäkin! 

**

Kysymyksiä ja vastauksia sähköisestä terveyskyselystä


Q: Mistä Vein to vein -hankkeessa on kysymys?

A: Hankkeessa rakennetaan yhteensopivaa tietojärjestelmää sairaaloiden ja Veripalvelun välille. Verenluovuttajien sähköinen terveyskysely on osa uudistusta.

Terveyskysely kannattaa jatkossa täyttää etukäteen kotona. Kun täytät kyselyn etukäteen, saat tietoa luovutussoveltuvuudestasi ja voit välttyä turhalta käynniltä.

Kyselylomakkeen voi täyttää joko samana tai edellisenä päivänä ennen luovutusta, ja tiedot poistuvat järjestelmästä mikäli henkilö ei menekään luovuttamaan.

Sähköisen terveyskyselyn täyttäminen onnistuu älypuhelimella, tabletilla, tietokoneella tai Veripalvelun laitteilla verenluovutuspaikalla. Opastamme luovuttajia tarvittaessa paikan päällä.

Muilta osin verenluovutus säilyy ennallaan. Ilmoittautumisesta luovutukseen ja kahvitteluun kannattaa varata yhtä kauan aikaa kuin ennenkin.

Q: Miksi sähköinen terveyskysely otetaan käyttöön?

A: Sähköinen terveyskysely mahdollistaa luovutussoveltuvuuden alustavan arvioinnin etukäteen, sillä kysely huomauttaa asioista, jotka voivat estää luovutuksen. Näin luovuttaja ei joudu turhaan tulemaan paikan päälle. Toivomme myös, että jatkossa luovutusprosessi sujuu entistä nopeammin, kun luovutuslomake löytyy jo valmiiksi järjestelmästämme.

Q: Milloin sähköinen terveyskysely otetaan käyttöön?

A: Olemme nyt viimeistelyvaiheessa, ja sähköisen terveyskyselyn tarkempi käyttöönottopäivä tarkentuu kevään 2020 edetessä. Tietojärjestelmäuudistuksen kokonaisuus on osoittautunut huomattavasti työläämmäksi kuin hankkeen alkaessa näytti, ja Veripalvelu haluaa varmistua siitä, että järjestelmä on täysin toimintavarma, kun se otetaan käyttöön. Tiedotamme heti, kun käyttöönottoaikataulu vahvistuu.

Q: Miksi sähköisen terveyskyselyn käyttöönotto on viivästynyt?

A: Vein to vein -hankkeen kokonaisuus on osoittautunut huomattavasti työläämmäksi kuin projektin alkaessa näytti. Myös toimintaympäristö on muuttunut – kyberturvallisuuteen liittyvät riskit kasvavat koko ajan, ja Veripalvelu haluaa varmistua siitä, että järjestelmä on sataprosenttisen toimintavarma, kun se otetaan käyttöön.

Verivalmisteiden saatavuuden turvaaminen ja luovuttaja- sekä potilasturvallisuus ovat tärkeimpiä prioriteettejamme, eivätkä ne saa vaarantua missään tilanteessa. Tämän vuoksi lisäaika on ollut tarpeen.

Olemme nyt järjestelmän viimeistelyvaiheessa ja tarkempi käyttöönottopäivä tarkentuu kevään edetessä. Olemme myös varanneet riittävästi aikaa henkilökunnan kouluttamiseen.


Q: Voiko terveyskyselyn täyttää edelleen paperiversiona?

A: Ei. Terveyskyselyn voi jatkossa täyttää ainoastaan sähköisesti joko älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Voit täyttää kyselyn myös paikan päällä Veripalvelun laitteilla. Sinua opastetaan tarvittaessa kyselyn täyttämisessä.

Q: Tarvitsenko pankkitunnuksia täyttääkseni terveyskyselyn?

A: Pankkitunnuksia ei tarvita. Järjestelmään syötetään henkilötunnus ja nimitiedot, joiden perusteella sinut voidaan myöhemmin tunnistaa. Henkilötiedot ja terveyskyselyyn täydentämäsi vastaukset siirtyvät Veripalvelun järjestelmään vasta, kun tulet paikan päälle ja esität henkilötodistuksesi hoitajalle.

Järjestelmä on täysin tietoturvallinen ja tiedot salataan, joten ne eivät voi päätyä vieraiden käsiin. Kun lähetät lomakkeen eteenpäin tai jätät lomakkeen täyttämisen kesken, antamasi tiedot tyhjentyvät automaattisesti, kun poistut selainikkunasta. Lomakkeen täyttäminen on turvallista siis myös yhteiskäyttökoneilla, kunhan muistat poistua lomakkeelta tai sulkea selaimen.

Kaikki terveyskyselyn kentät tulee joka kerta täyttää uudestaan. Järjestelmä ei ole toistaiseksi kaksisuuntainen, eli tiedot eivät tule esitäytettynä verenluovuttajarekisteristä. Lomake ei myöskään osaa kertoa, onko luovuttajan luovutusväli jo täyttynyt.

Q: Minulla ei ole älypuhelinta. Miten voin täyttää terveyskyselyn?

A: Voit täyttää terveyskyselyn tietokoneella tai tabletilla, tai vasta paikan päällä luovutuksessa Veripalvelun laitteella. Saat tarvittaessa henkilökunnalta apua lomakkeen täyttämiseen.

Q: Miten sähköinen terveyskysely vaikuttaa verenluovutuksen kulkuun?

A: Sähköinen lomake kannattaa täyttää jo kotona vaikkapa edellisiltana. Lomakkeelle antamasi tiedot ovat voimassa täyttämisestä seuraavaan päivään. Kysely ei muutu pidemmäksi kuin nykyinen, mutta se jaotellaan eri tavalla. Ensimmäiset kysymykset karsivat pysyviä luovutusesteitä.

Kaikki terveyskyselyn kentät tulee joka kerta täyttää uudestaan. Järjestelmä ei ole toistaiseksi kaksisuuntainen, eli tiedot eivät tule esitäytettynä verenluovuttajarekisteristä. Lomake ei myöskään osaa kertoa, onko luovuttajan luovutusväli jo täyttynyt.

Kun sähköinen terveyskysely otetaan käyttöön, saat tarvittaessa ohjeistusta lomakkeen täyttöön paikan päällä.

Jos paikan päällä ei ole ruuhkaa, pääset nopeasti eteenpäin, koska luovutuslomake on jo järjestelmässä. Verenluovutuskäyntisi sujuu edelleen tutusti ja turvallisesti. Sähköinen terveyskysely käydään läpi hoitajan kanssa samalla tavalla kuin paperinen ja allekirjoitetaan sähköisellä allekirjoituslaitteella paikan päällä. Varaudu näyttämään henkilötodistuksesi useamman kerran luovutuksen aikana. Aikaa haastattelusta luovutukseen ja kahvitteluun menee yhtä kauan aikaa kuin ennenkin. Alussa prosessi voi kuitenkin hidastua, kun sekä henkilökunta että luovuttajat opettelevat uuden järjestelmän käyttöä.


Q: Nopeutuuko luovutusprosessi sähköisen terveyskyselyn myötä?

A: Emme voi olla varmoja. Jos kaikki luovuttajat tulevat samaan aikaan paikan päälle, prosessi ei ole sen nopeampi kuin vanhakaan, sillä haastattelu ja itse luovutus vievät yhtä kauan aikaa kuin ennenkin. Prosessi voi jopa hidastua alussa, kun sekä henkilökunta että luovuttajat opettelevat uuden järjestelmän käyttöä. Toivomme kuitenkin, että jatkossa luovutusprosessi sujuu entistä nopeammin. Jos paikan päällä ei ole ruuhkaa, pääset nopeasti eteenpäin, koska luovutuslomake on jo valmiina järjestelmässä. Mahdollista ruuhkaa tasottaa myös, jos mahdollisimman moni varaa etukäteen ajan luovutukseen.

Q: Mitä jos en tulekaan verenluovutukseen, vaikka olen täyttänyt terveyskyselyn?

A: Jos et pääsekään luovutukseen samana tai seuraavana päivänä terveyskyselyn täyttämisestä, lomake tuhoutuu itsestään. Se ei silloin päädy Veripalvelun tietojärjestelmään saakka. Täytä lomake uudestaan, kun pääset taas luovuttamaan (aikaisintaan edellisenä päivänä).

Q: Mitä jos huomaan vastanneeni väärin johonkin kysymykseen tai terveydentilassani tapahtuu muutos?

A: Jos huomaat vastanneesi johonkin kysymyksen virheellisesti, voit muuttaa vastausta paikan päällä hoitajan kanssa käytävän keskustelun yhteydessä. Voit toki myös täyttää kyselyn uudestaan, jolloin uusi lomake korvaa automaattisesti vanhan. Jos sinua epäilyttää, voitko luovuttaa verta, soita maksuttomaan verenluovuttajien infopuhelimeen 0800 0 5801 (arkisin klo 8–17).

Jos terveydentilassasi tapahtuu muutos lomakkeen täyttämisen jälkeen, etkä voikaan luovuttaa verta, se on ok. Lomake tuhoutuu itsestään, mikäli et saavu paikalle viimeistään seuraavana päivänä.

Q: Mitä jos en ole varma miten minun pitää vastata?

A: Jos et osaa vastata johonkin kohtaan, valitse "en osaa sanoa" ja jatka lomakkeen täyttämistä loppuun. Voit soittaa maksuttomaan luovuttajainfoomme 0800 05801 (ma-pe 8-17) avun saamiseksi tai muuttaa vastauksiasi paikan päällä hoitajan kanssa käytävän keskustelun yhteydessä. Kerran täytettyyn lomakkeeseen ei voi itse palata muuttamaan vastauksia. Voit kuitenkin täyttää ennen luovutusta uuden lomakkeen, jolloin uusi lomake korvaa automaattisesti vanhan.

Q: Voiko terveyskyselyn täyttää edelleen luovutuspaikalla ennen verenluovutusta?

A: Kyllä voi, mutta vain sähköisesti. Terveyskyselyn voi täyttää luovutuspaikalla joko Veripalvelun laitteella tai omalla älypuhelimella, tabletilla tai läppärillä. Henkilökuntamme opastaa tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä. Paperisia lomakkeita ei ole enää käytössä sähköisen terveyskyselyn käyttöönoton jälkeen.

Q: Tietääkö järjestelmä voinko jo luovuttaa?

A: Sähköisen terveyskyselyn pystyy täyttämään, vaikka luovutusväli ei olisi vielä tullut täyteen. Lomake ei siis tiedä, onko luovutus juuri sinulle jo mahdollista. Luovutusväli tulee siis edelleen tarkistaa joko verkkosivuiltamme löytyvällä luovutuspäivälaskurilla tai jos et muista edellistä luovutuspäivää, soita maksuttomaan luovuttajainfoomme 0800 05801 (ma–pe 8–17). Näin et tule turhaan verenluovutukseen, jollet vielä saa luovuttaa.

Q: Ovatko lomakkeelle kirjaamani tiedot turvassa?

A: Sähköinen terveyskysely on täysin tietoturvallinen ja tiedot salataan, joten ne eivät voi päätyä vieraiden käsiin. Tietoturvasyistä kaikki perustiedot täytetään sähköiseen terveyskyselyyn uudestaan ennen jokaista luovutusta.

Q: Mistä saan apua lomakkeen täyttämiseen?

A: Veripalvelun henkilökunta auttaa sinua mielellään, mikäli tarvitset luovutuspaikalla apua. Voit myös soittaa maksuttomaan luovuttajainfoomme 0800 0 5801 (ma–pe 8–17). Palvelunumeromme auttaa myös luovutussoveltuvuuttasi koskevissa kysymyksissä.

Q: Milloin voin seurata omia luovutustietojani verkkosivuilta?

A: Omien tietojen seuraaminen tai tarkistaminen verkkosivuilta ei tule olemaan mahdollista vielä uuden järjestelmänkään myötä. Tämä palvelu on kuitenkin suunnitteilla tietojärjestelmähankkeen seuraavassa vaiheessa, ja toivottavasti tulevaisuutta muutaman vuoden sisällä. Palvelu vaatii henkilön vahvan tunnistautumisen esim. pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, mitä tuleva sähköinen terveyskysely ei vielä vaadi. Visiossamme verenluovuttaja saa muutaman vuoden päästä myös kiitosviestin, kun verivalmiste on mennyt potilaalle.