Haittatapahtuman ilmoittaminen

Tällä sivulla ohjeistetaan verensiirron haittavaikutusten, väärien verensiirtojen ja vaaratilanteiden ilmoittaminen Veripalveluun. Ilmoitus tulee tehdä mahdollisimman pian haittatapahtuman jälkeen.

Ilmoittaminen

Haittavaikutuksesta ilmoitetaan alla olevalla lomakkeella. Ilmoitus ja haittavaikutuksen aiheuttanut valmiste toimitetaan oman sairaalan laboratorioon/verikeskukseen mahdollisimman pian jatkotutkimuksia varten.

Haittavaikutus

Lomaketta käytetään myös lähetteenä verensiirron haittavaikutusten tutkimuksille, joten täytä se huolellisesti.

Ilmoituslomake haittavaikutuksille (word)

Väärä verensiirto

Lomakkeella ilmoitetaan väärästä verensiirrosta ja mahdollisesta haittavaikutuksesta, jonka tutkimuslähetteenä lomake toimii.

Väärän verensiirron ilmoituslomake (word)

Vakava vaaratilanne

Verivalmisteen laatua ja turvallisuutta uhannut vakava vaaratilanne.

Vakavan vaaratilanteen ilmoituslomake (word)

Haitta- ja vaaratilanneilmoituksen voi täyttää sähköisesti, mutta tietosuojasyistä lomake tulee lähettää verikeskuksesta veriturvatoimistoon postitse tai https://lomake.veripalvelu.fi/-palvelun kautta.

Mikäli epäillään vakavaa haittavaikutusta tai potilas on saanut väärän verensiirron, verikeskus välittää ilmoituksen mahdollisimman pian Veripalvelun veriturvatoimistoon. Verivalmisteen laatuun ja turvallisuuteen liittyvät vaaratilanteet tulee niin ikään ilmoittaa veriturvatoimistoon, mutta verensiirtotoimintaan liittyvät läheltä piti -tilanteet voidaan ilmoittaa hoitoyksikön oman protokollan mukaisesti esimerkiksi HaiPro-järjestelmään. Verikeskus voi raportoida lievien haittavaikutusten ilmoitukset veriturvatoimistoon kootusti kalenterivuoden päätyttyä tai välittää yksittäiset ilmoitukset veriturvatoimistoon heti haitan tapahduttua.

Veriturvatoimisto ilmoittaa vakavat haittavaikutukset ja vaaratilanteet viranomaiselle (Fimea, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus)

Verensiirtoreaktiot, väärät verensiirrot ja vaaratilanteet:

Haittavaikutusnäytteet – säilyttäminen ja lähettäminen

Terveydenhuollon toimintayksikkö voi tehdä itse tarvittavat tutkimukset haittavaikutuksen selvittämiseksi tai pyytää halutessaan tutkimuksia Veripalvelun veriturvatoimistosta haittavaikutuksen ilmoituslomakkeella. Veripalvelu ei laskuta verensiirron haittavaikutustutkimuksista.

Verivalmiste

  • Jokaista potilaille siirrettyä verivalmistetta tulee säilyttää siirtolaitteineen yhden vrk ajan kertakäyttöiseen muovipussiin pakattuna jääkaappilämpötilassa (+2 – +6°C) mahdollisia tutkimuksia varten.
  • Punasoluvalmisteesta irrotettavia sopivuuskoejaokkeita säilytetään jääkaapissa kolme vrk ajan verensiirrosta ja niihin merkitään potilaan henkilötiedot sekä siirretyn valmisteen yksikkönumero.
    Valmiste lähetetään Veripalveluun aina kylmäkuljetuksena (<10°C).
  • Valmisteesta ei tule ottaa näytteitä, jotta vältetään valmisteen kontaminaatio.
  • Jos valmiste on jo hävitetty, ei sen kontaminaatiota voida varmistaa tai poissulkea vakavissa kuumereaktiossa. Serologiset tutkimukset voidaan tehdä sopivuuskoejaokkeista.

Potilaan näytteet

  • Ennen valmisteen siirtoa otettu sopivuustutkimus- tai muu verinäyte sekä verensiirron jälkeen otettu näyte (2 x 7ml EDTA -putkea). Näytteenotto tilataan sairaalan ohjeiden mukaisesti. Kysy tarvittaessa neuvoa omasta verikeskuksestasi.
  • Valmisteen bakteerikontaminaatiota epäiltäessä tulee potilaasta ottaa veriviljelynäytteet. Ne tutkitaan sairaalan normaalin käytännön mukaisesti.
  • Löydän linkeistä tietoa hemolyysiin ja voimakkaaseen allergiseen reaktioon/anafylaksiaan liittyvistä sairaalassa tehtävistä tutkimuksista.
Veriturvatoimisto

Haittavaikutuksiin, vääriin verensiirtoihin ja vaaratilanteisiin liittyvät yhteydenotot.
Arkisin klo 9–15.

0293001100
094546212
Tilauskeskus

Päivystysajan kiireelliset haittavaikutusilmoitukset ja -konsultaatiot.
Arkisin klo 15–09, lauantaisin ja pyhäpäivinä.

0293001001
094546245
Toimitusosoite kuriireille, takseille sekä Postin pakettipalvelun lähetyksille

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Näytteiden vastaanotto
Haittavaikutustutkimukset
Härkälenkki 13 C
01730 Vantaa

Postiosoite (PL) Postin kirjelähetyksenä lähetettäville näytteille

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Näytteiden vastaanotto
Haittavaikutustutkimukset
PL 2
01731 Vantaa

Postiosoite pelkille ilmoituksilleSuomen Punainen Risti, Veripalvelu
Veriturvatoimisto
PL 2
01731 Vantaa

OctaplasLG®-valmisteen mahdolliset haittavaikutukset

OctaplasLG® on lääkevalmiste. Hoitoyksikön tulee ilmoittaa lääkevalmisteeseen liittyvä vakava haittavaikutus Fimealle.

Vaihtoehtoisesti sairaalat voivat ilmoittaa OctaplasLG®:n aiheuttamat haittavaikutukset Veripalvelun veriturvatoimistoon. Veriturvatoimisto huolehtii OctaplasLG® haittojen ilmoitukset suoraan myyntiluvanhaltijalle (Octapharma).​

 

Vahvistusilmoitus

Vakavan haittatapahtuman tutkimustulosten valmistuttua tulee viranomaiselle lähettää vahvistusilmoitus. Veripalvelu huolehtii vahvistusilmoituksesta, ellei terveydenhuollon toimintayksikön kanssa ole toisin sovittu.