Tieteelliset julkaisut

Veripalvelussa julkaistaan vuosittain kymmeniä tieteellisiä julkaisuja. Lisäksi Veripalvelu tuottaa väitöskirjoja sekä muita Veripalveluun tai sen toimintaan liittyviä opinnäytetöitä.