Soluterapiatutkimukset

Soluterapiatutkimuksen painopisteemme on tähän asti ollut mesenkymaalisen kanta-/stroomasolun biologiassa ja sen kliinisessä käytössä sekä uusissa immunologisissa soluterapioissa.

Veripalvelu on tutkinut ja kehittänyt uusia soluterapioita jo vuodesta 2002. Tänä aikana on syntynyt yli 100 julkaisua.

Veripalvelun Solutuotantokeskuksessa voidaan valmistaa joko ATMP- tai kudosvalmisteiksi luokiteltuja uusia soluterapiavalmisteita asianmukaisilla valmistusluvilla.

Tällä hetkellä solutuotantokeskuksessa valmistetaan kliiniseen käyttöön kansallisella ATMP-valmistusluvalla allogeenisia luuydinperäisiä mesenkymaalisia stroomasoluja (LY-MSC) lääkeresistentin käänteishyljinnän kokeelliseen hoitoon (Salmenniemi et al. 2017; Keto et al. 2018) sekä käsitellään kantasolusiirteitä uusilla teknologioilla (Ryhänen et al. 2017).

Olemme myös eristäneet sopimusvalmistuksena autologisia keratinosyyttejä vaikeiden palovammojen hoitoon.

Veripalvelu on Eatris translationaalisen tutkimusinfrastruktuurin ja suomalaisen kudoskorjausallianssin TissueCure Alliance Finlandin jäsen.

European infrastructure for translational medicine

Jäsenyydet

Veripalvelu on Eatris translationaalisen tutkimusinfrastruktuurin ja suomalaisen kudoskorjausallianssin TissueCure Alliance Finlandin jäsen.

Tutustu Eatris-infrastruktuuriin
Immune Cell Therapy - logo

iCell – Immune Cell Therapy of Cancer

Veripalvelun iCell-ryhmän tavoitteena on ymmärtää immuunisolujen ominaisuuksia ja kehittää soluterapioita.

Lue iCell-tutkimuksesta (englanniksi)