Veripalvelu®-verivalmisteet

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen veripalvelutoiminnasta. Vapaaehtoisten verenluovuttajien luovuttama veri prosessoidaan verivalmisteiksi Veripalvelun päätoimipisteessä Vantaan Vehkalassa.

Perusverivalmisteet

Punasoluvalmiste soluerottelun työntekijän kädessä.

Punasoluvalmisteet

Punasoluvalmisteista poistetaan valkosolut.

Soluerottelun työntekijä ottamassa trombosyyttivalmistetta pois tasoravistelijasta.

Trombosyyttivalmisteet

Yksi trombosyyttivalmiste tehdään neljän samaa veriryhmää olevan luovuttajan verestä tai kerätään afereesiluovuttajalta.

HLA/HPA-tyypitettyjen valmisteiden tilaaminen
Juuri jäädytettyä plasmaa rullakossa.

Plasma

Plasma jäädytetään ja toimitetaan lääkkeiden raaka-aineeksi.

Plasmaperäiset valmisteet

Verivalmisteiden erikoiskäsittelyt

Sädetys

Sädetettyjä verivalmisteita käytetään estämään verensiirron aiheuttamaa käänteishyljintäreaktiota, joka voi aiheutua verivalmisteissa olevien lymfosyyttien aktivoituessa verensiirron saaneen potilaan elimistössä. Sädetys estää lymfosyyttien aktivoitumista ja jakaantumista ehkäisten siten käänteishyljintäreaktion.

Pesu

Pesulla poistetaan soluvalmisteisiin jäänyt plasma ja sen mukana liukoinen immunoglobuliini A (IgA) sekä muut liukoiset plasman proteiinit ja yhdisteet. Lopuksi soluvalmisteet suspendoidaan pesuliuoksiinsa. Veripalvelun lääkäriin tulee ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun potilaalle suunnitellaan ensikertaa siirrettäväksi pestyjä valmisteita.

 

Muut verivalmisteet

Valkosolut, sädetetty

Valkosoluvalmiste on erikoistilauksesta tehtävä valmiste potilaalle, jonka luuydin ei toimi ja jolla on henkeä uhkaava sepsis. Yhdessä valmisteessa on neljän luovuttajan valkosolut. Valmiste sädetetään aina käänteishyljintäreaktion välttämiseksi. Hoitavan lääkärin tulee aina konsultoida Veripalvelun lääkäriä tilauksesta.

Koosteveri ja Koosteveri sädetetty

Erikoistilauksesta lapsille tehtävä valmiste, jota käytetään kokoveren sijaan vastasyntyneen hemolyyttisen taudin hoidossa tehtävissä verenvaihdoissa ja imeväisikäisten massiivisissa verensiirroissa. Koosteveri valmistetaan tuoreesta peruspunasoluvalmisteesta poistamalla valtaosa punasolujen SAGM-säilytysliuoksesta ja korvaamalla se AB-veriryhmän octaplasLG®-jääplasmavalmisteella. Valmiste voidaan sädettää.

Verivalmisteiden käytön opas

Oppaaseen

Verivalmisteiden visuaalinen tarkastaminen

Opas

Trombosyyttivalmisteen "hiusten" arvioiminen

Video

Reklamaatiot ja palautukset

Reklamaatiot ja palautukset