Näin haet biopankkiaineistoa tutkimuskäyttöön

Voit hakea Veripalvelun biopankin aineistoja korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Biopankilla on suoraviivainen prosessi aineistohakemusten käsittelyyn ja aineistojen luovuttamiseen tutkimuksiin.

Biopankkinäytteiden pipetointia laboratoriossa.

Hakuprosessi

Veripalvelun tutkimusrahasto

Veripalvelun tutkimusrahastosta on mahdollista hakea apurahoja tieteellisille hankkeille, jotka tukevat Veripalvelun tutkimusstrategian toteutumista eli Veripalvelun nykyisten ja tulevien valmisteiden ja palveluiden tutkimusta ja kehittämistä.

Esiselvityspyyntö

Esiselvityspyynnöllä voimme tarvittaessa kartoittaa etukäteen, onko tutkimuksen toivomia näytteitä ja tietoja saatavilla biopankista ja sopivatko biopankin aineistot kyseiseen tutkimukseen.

Biopankki käsittelee esiselvityspyynnön ja toimittaa kirjallisen vastauksen. Vastaus esiselvityspyyntöön ei ole sitova, vaan alustava vastaus aineistojen saatavuudesta.

Esiselvityspyynnön pääset täyttämään tästä (pdf, englanniksi).

Aineistohakemuksen laatiminen

Mahdollisen puoltavan esiselvityksen jälkeen Veripalvelun biopankki toimittaa tutkijalle varsinaiseen aineistohakemukseen tarvittavat lomakkeet, tiedot tarvittavista liitteistä ja ohjeet hakemuksen laatimiseen.

Hakemuksen liitteenä pyydetään:

  • tutkimussuunnitelma
  • tietosuojadokumentaatio (selvitys näytteiden ja tietojen käsittelystä, lista tietoja käsittelevistä henkilöistä)
  • päätutkijan ansioluettelo
  • selvitys tutkimushankkeen eettisyydestä (esim. toimivaltaisen eettisen toimikunnan lausunto)
  • muut tarvittavat liitteet (tapauskohtaisesti).

Autamme mielellämme hakemuksen laatimisessa ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiin. Toimita valmis hakemus liitteineen osoitteeseen biopankki(at)veripalvelu.fi.

 

Aineistohakemuksen käsittely biopankissa

Biopankin ja Veripalvelun asiantuntijat arvioivat aineistohakemuksen ja tekevät päätösesityksen biopankin johtajalle. Biopankki pyytää tutkijalta tarvittaessa tarkennuksia hakemukseen ja sen liitteisiin. Lopullisen päätöksen aineiston luovutuksesta tekee Veripalvelun Biopankin johtaja. Päätös voi olla myönteinen, kielteinen tai ehdollinen.

Päätös perusteluineen toimitetaan hakijalle kirjallisena. Hakijalla on mahdollisuus täydentää hakemustaan ja toimittaa se biopankille uudelleen käsiteltäväksi. Mahdolliset valitukset päätöksestä voi osoittaa alueelliseen hallinto-oikeuteen.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraavien kriteerien toteutumiseen:

  • tutkimusprojektin sopivuus Veripalvelun biopankin tutkimusalueeseen,
  • tutkimuksen tieteellinen ja teknologinen laatu, eettisyys ja tietoturva,
  • projektin resurssien riittävyys suhteessa tutkimussuunnitelmaan,
  • Veripalvelun biopankin näytteiden riittävyys suhteessa pyydettyihin näytteisiin, sekä
  • mahdollinen päällekkäisyys muiden käynnissä olevien Veripalvelun biopankin aineistoja hyödyntävien tutkimushankkeiden kanssa.

Aineistojen luovutuksesta sopiminen

Puoltavan päätöksen jälkeen sovitaan projektin toteutuksen yksityiskohdista ja annetaan alustava kustannusarvio. Veripalvelun biopankki laatii materiaalinluovutussopimuksen (MTA, eli Project Agreement for Biomaterials, Data and Services), jonka tutkija ja hänen taustaorganisaationsa edustaja allekirjoittavat ennen aineiston luovuttamista. Taustaorganisaatio voi olla suomalainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys.

Sopimuksessa linjataan näytteiden ja tietojen toimittamisesta hakijalle, hakijan raportointivelvollisuudesta, tietojen palauttamisesta biopankkiin, biopankille maksettavasta korvauksesta sekä muista luovutukseen liittyvistä asioista.

Sopimuksessa hakija sitoutuu käsittelemään luovutettua tietoa EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) ja tietosuojalain (5.12.2018/1050) edellyttämällä tavalla. Sopimuksessa määritetään näytteiden ja tietojen säilytysajat sekä periaatteet niiden poistamiselle tutkimuksen päätyttyä.

Aineistojen luovutus biopankista

Aineistot toimitetaan tutkijalle koodattuna luovutussopimuksessa kuvatulla tietoturvallisella tavalla. Aineiston luovuttamisprosessiin kuluva aika riippuu aineiston laajuudesta sekä haetuista näyte- ja tietotyypeistä.

Tutkimustulosten julkaiseminen ja tietojen paluu biopankkiin

Biopankkilaki (688/2012) edellyttää, että biopankkiaineistoja hyödyntävät tutkimukset tulee julkaista. Lisäksi Veripalvelun biopankki tulee mainita tutkimusjulkaisuissa. Veripalvelun biopankki julkaisee verkkosivuillaan kunkin tutkimushankkeen nimen, yhdessä tutkijan kanssa laaditun lyhyen kuvauksen, päätutkijan nimen sekä linkit kertyneisiin tieteellisiin julkaisuihin.

Biopankki ja tutkija sopivat luovutussopimuksessa muun muassa siitä, mitkä näytteistä analysoidut yksittäiset tulokset ja/tai raakadata palautuu biopankkiin muiden biopankkitutkimusten käyttöön. Biopankki ja tutkija voivat sopia, että tutkimustuloksia luovutetaan muiden tutkijoiden käyttöön vasta tulosten julkaisemisen jälkeen.

Hinnoittelu

Veripalvelun biopankki noudattaa Veripalvelun hyväksymiä hinnoittelun periaatteita. Lopullinen hinta määräytyy aineiston laajuuden, laadun ja projektikohtaisen lisätyötarpeen mukaan. Voit tiedustella alustavaa hinta-arviota biopankista jo esiselvitysvaiheessa.

Ota meihin yhteyttä!

Veripalvelun biopankki, Härkälenkki 13, 01730 Vantaa

Satu Koskela

Biopankkiasiantuntija, aineistohakemusten käsittely

+358503393418
Mirva Ikonen

Aineistohakemusten käsittely

+358444344403