Verenluovuttajien biopankki

Veripalvelun biopankkiin on helppo liittyä verenluovutuksen yhteydessä.

Kuvakollaasi aktiivista elämää viettävistä ihmisistä ja verenluovuttajista.

Veripalvelun biopankkiin kerätään biopankkiin liittyneiden verenluovuttajien näytteitä ja tietoja. Voit liittyä biopankkiin näppärästi verenluovutuksen yhteydessä.

Veripalvelun biopankin tutkimusalueena on terveyden edistäminen sairauksia ennalta ehkäisevien ja tautimekanismeja tunnistavien tutkimuksien avulla. Veripalvelun biopankki on erikoistunut verensiirtolääketieteen erityiskysymyksiin, kuten verenluovutuksen ja verensiirtojen turvallisuus sekä verihuoltoketjun tutkimus.

Biopankkiin talletettuja näytteitä ja tietoja eli biopankkiaineistoja luovutetaan vain Veripalvelun toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisiin sekä eettisen arvioinnin läpikäyneisiin korkeatasoisiin tieteellisiin tutkimushankkeisiin.Tutkimustulokset ja esimerkiksi tutkimuksessa näytteestä tuotettu tieto palautuvat biopankkiin.

Muihin biopankkeihin verrattuna Veripalvelun biopankin erityispiirre on mahdollisuus kerätä kokoelma näytteitä ja tietoja verenluovuttajilta, jotka ovat näytteenantohetkellä pääsääntöisesti terveitä. Lisäksi monet Veripalvelun biopankkiin liittyneistä luovuttavat verta toistuvasti. Tämä mahdollistaa esimerkiksi aikasarjat eli samalta luovuttajalta eri ajankohtina otetut näytteet.

Biopankkinäytteen antaminen Veripalvelun biopankkiin on helppoa. Se ei vaadi erillistä käyntiä tai näytteenottoa, vaan tapahtuu verenluovutuksen yhteydessä.

Mikä on biopankki?

Biopankilla tarkoitetaan ihmisperäisten biologisten näytteiden kokoelmaa, joka kerätään ja jota säilytetään tutkimuskäyttöä varten. Biopankissa näytteisiin liitetään tutkimusta palvelevaa tietoa näytteenantajasta ja hänen terveydentilastaan. Pankissa tiedon voidaan sanoa ”kasvavan korkoa”, kun näytteitä ja tietoja luovutetaan tieteellisiin tutkimuksiin ja niistä biopankkiin palautuvaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi muissa tutkimuksissa.

Biopankkitoiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen esimerkiksi etsimällä keinoja sairauksien ennaltaehkäisyyn tai kehittämällä uusia hoitokeinoja tai lääkkeitä. Suomi on biopankkitoiminnan kärkimaita ja biopankkeja on maassamme useita. Voit halutessasi liittyä useampaan kuin yhteen biopankkiin.

Biopankkitoiminta on tarkoin säädeltyä ja valvottua. Toiminta perustuu biopankkilakiin ja useisiin muihin lakeihin ja asetuksiin, kuten EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Suomen biopankkien toimintaa valvoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Liity Veripalvelun biopankkiin

Voit liittyä biopankkiin verenluovutuksen yhteydessä.

Liity Veripalvelun biopankkiin

Haluatko poistua biopankista?

Voit perua aiemmin antamasi suostumuksen tai vastustaa näytteidesi ja tietojesi käsittelyä biopankissa jatkossa.

Biopankista poistuminen

Biopankkinäytteiden ja tietojen käsittely

Lue täältä, miten biopankkiaineistoja säilytetään ja käsitellään.

Näytteiden ja tietojen käsittely

Palvelut tutkijoille

Lue täältä, millaisia mahdollisuuksia Veripalvelun biopankki tarjoaa tutkijoille.

Veripalvelun biopankki tutkijoille

Hematologinen biopankki

Veripalvelu on mukana myös Hematologisessa biopankissa, joka kerää suostumuksia, näytteitä ja tietoja veritauteja sairastavilta potilailta hoidon yhteydessä. Veripalvelu vastaa näytteiden käsittelystä ja hallinnosta.

Tutustu Hematologiseen biopankkiin

Biopankit Suomessa

Suomi on biopankkitoiminnan kärkimaita ja biopankkeja on maassamme useita. Linkin takaa löydät Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB:n listan verkoston jäsenbiopankeista.

Tutustu muihin biopankkeihin

Kehuja tai kehitettävää? Anna meille palautetta!

Veripalvelun biopankki, Härkälenkki 13, 01730 Vantaa

Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse

Kimmo Pitkänen

Biopankin päällikkö

044 4344398
Emma Miettinen

Asiantuntija

044 4344540

Ajankohtaista biopankista

Kolme verenluovuttajaa ojentaa käsiään ja hymyilee kameralle.
22.5.2024
Biopankki

Veripalvelu etsii harvinaisen veriryhmän omaavia – apuna tietokonepohjainen seulontamenetelmä

Erilaisia veriryhmiä on paljon enemmän kuin koulun biologian oppikirjoista tutut kahdeksan perusveriryhmää. Väestörakenteen muuttuessa myös luovuttajien tarve on monimuotoistunut. Veripalvelu etsii…

Valkotakkinen tutkija pitää käsissään biopankin näyteputkia sisältävää telinettä.
24.1.2024
Biopankki

Lakimuutos vaikuttaa Veripalvelun biopankin toimintaan

Biopankkien toimintaa säätelevä laki muuttui vuoden 2024 alussa. Veripalvelun biopankkiin otetaan uusia liittyjiä taas 1.3.2024 alkaen.

Verenluovuttaja luovuttaa verihiutaleita.
10.11.2023
Biopankki

Tähtäimessä parempi hoito entistä aiemmin

Veripalvelun biopankkiin liittyneet verenluovuttajat auttavat kehittämään tutkimusta ja sairauksien hoitoa. Yksilöllisiä syövän hoitomenetelmiä testataan jo biopankin näytteiden avulla.

Biopankkinäytteitä tutkitaan.
28.9.2023
Biopankki

Veripalvelun biopankki tutkii alttiutta raudan kertymäsairaudelle

Uudessa pilottihankkeessa verenluovuttajien näytteistä selvitetään alttiutta raudan kertymäsairaudelle eli hemokromatoosille.