Verenluovuttajien biopankki

Veripalvelun biopankkiin on helppo liittyä verenluovutuksen yhteydessä.

Valkotakkinen tutkija pitää käsissään biopankin näyteputkia sisältävää telinettä.

Biopankki on tutkimustoimintaa mahdollistava ja tukeva yksikkö, johon kerätään ja jossa säilötään korkealaatuisia ihmisperäisiä näytteitä ja tietoja. Biopankkeihin ajan myötä kertyvän suuren tietomäärän avulla voidaan kehittää ennaltaehkäisyä, diagnostiikkaa ja hoitomuotoja erilaisiin sairauksiin ja edistää siten kansalaisten terveyttä.

Suomi on biopankkitoiminnan kärkimaita ja biopankkeja on maassamme lukuisia. Voit kuulua useampaan kuin yhteen biopankkiin ja biopankkisuostumuksen voi milloin tahansa peruuttaa.

Kesällä 2017 perustetun Veripalvelun biopankin erityispiirteenä on mahdollisuus kerätä arvokas kokoelma verenluovuttajien näytteitä ja tietoja. Veripalvelun biopankin tutkimusalueena on terveyden edistäminen sairauksia ennalta ehkäisevien ja tautimekanismeja tunnistavien tutkimuksien avulla. Lisäksi Veripalvelun biopankki on erikoistunut verensiirtolääketieteen erityiskysymyksiin sekä luovuttajan että potilaan näkökulmasta.

Aineistoja voidaan hyödyntää myös lääketieteellisessä tutkimuksessa terveiden henkilöiden verrokkiryhmänä. Biopankin aineistoja luovutetaan vain eettisesti ja tieteellisesti hyväksyttäville tutkimushankkeille.

Näin liityt Veripalvelun biopankkiin

Verenluovuttajien biopankkiin voi liittyä helposti verenluovutuksen yhteydessä

Biopankkiin liittyminen

Biopankkisuostumuksen peruminen

Biopankkisuostumuksen voi halutessaan perua koska tahansa.

Biopankkisuostumuksen peruuttaminen

Tietojen käsittely biopankissa

Biopankin tietoja ja näytekokoelmaa käsitellään yksityisyyden suojaa tiukasti kunnioittaen.

Tietosuoja biopankissa
Tutkijan kädet pipetoivat biopankkinäytettä.

Mihin biopankkiaineistoja käytetään?

Verenluovuttajien biopankkiaineistot auttavat kehittämään uusia hoitomuotoja vakaviin sairauksiin.

Lue biopankkitutkimuksista

Hematologinen biopankki

Veripalvelu on mukana myös Hematologisessa biopankissa. Se kerää suostumuksia, näytteitä ja tietoja hematologisia tauteja sairastavilta potilailta hoidon yhteydessä.

Veripalvelu tutkii verenluovuttajien näkökulmia tiedeluovutuksiin

Veripalvelun tutkimusosastolla väitöskirjatutkija Vera Raivola hyödyntää kvalitatiivisen sosiologian menetelmiä ymmärtääksemme verenluovuttajien erilaisia näkökulmia luovutetun veren käyttöön tieteellistä tutkimusta varten. Lähtökohtana verenluovutukseen on luonnollisesti potilaiden verivalmisteiden tarve. Tämän lisäksi luovutettu veri voi olla arvokas myös tieteellisissä projekteissa, joissa kehitetään huomispäivän hoitoja.

Vera Raivola on haastatellut verenluovuttajia esimerkiksi biopankkitoiminnasta ja sen hyväksyttävyydestä. Tulosten perusteella verenluovuttajat suhtautuvat positiivisesti veren tutkimuskäyttöön ja luottavat Veripalvelun tutkimuksen tuottavan lisätietoa kansanterveyden parantamiseksi. Avoin tiedotus tutkimusten tavoitteista ja toteutuneista tuloksista, sekä tutkimusnäytteen otto normaalin verenluovutuksen yhteydessä osoittautuivat tärkeiksi toiveiksi.

Tutkimustuloksia on julkaistu alan tiedelehdissä. Julkaisuihin on vapaa pääsy oheisista linkeistä: Raivola ym. Transfusion ja Raivola ym. European Journal of Human Genetics.

Tutkimustulokset kootaan kokonaisuudessaan Raivolan väitöskirjaan. Tutkimus antaa tieteellistä selkänojaa jatkaa myös Veripalvelun biopankin toimintaa, koska se on myös verenluovuttajien kannalta hyvä ja tärkeä lisä sekä hyväksyttävää toimintaa. Tutkimus tehdään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Ajankohtaista biopankista

19.1.2023
Biopankki

Verenluovuttajien biopankki mukana uraauurtavassa tutkimuksessa

Suomessa toteutettava FinnGen-geenitutkimus on paljastanut runsaasti aiemmin tuntemattomia perinnöllisiä riskitekijöitä monille vakaville sairauksille. Myös Veripalvelun biopankki ja tutkijat ovat mukana tutkimuksessa, jonka tulokset haastavat myös biologian oppitunneilta tutut periytymisen mallit.

1.6.2022
Biopankki

Veripalvelun biopankkiin on liittynyt yli 58 000 henkilöä

Viisivuotisjuhliaan viettävän Veripalvelun biopankin arvokas kokoelma sisältää jo yli 58 000 verenluovuttajan tiedot. Verenluovutuksen yhteydessä kerätyt näytteet luovat pohjan tutkimustyölle, joka keskittyy sairauksien ennaltaehkäisyyn ja tautimekanismien tunnistamiseen.

22.1.2022
Biopankki

Koneoppimisesta apua verenluovuttajien hyvinvoinnin turvaamiseen

Riittävän korkea hemoglobiini on tärkeä tekijä verenluovuttajien terveydelle. Uuden tutkimustiedon avulla geenitietoja ja koneoppimista voidaan pian hyödyntää entistä yksilöllisempien luovutusvälien määrittämiseksi.

Veripalvelun biopankki