Verenluovuttajien biopankki

Veripalvelun biopankkiin on helppo liittyä verenluovutuksen yhteydessä.

Valkotakkinen tutkija pitää käsissään biopankin näyteputkia sisältävää telinettä.

Biopankkilaki muuttuu 1.1.2024. Veripalvelun biopankkiin ei oteta uusia liittyjiä alkuvuoden aikana.

Veripalvelun biopankki on verenluovuttajien biopankki, joka kerää näytteitä ja tietoja verenluovuttajilta. Voit liittyä biopankkiin näppärästi verenluovutuksen yhteydessä.

Veripalvelun biopankin tutkimusalueena on terveyden edistäminen sairauksia ennalta ehkäisevien ja tautimekanismeja tunnistavien tutkimuksien avulla. Veripalvelun biopankki on erikoistunut verensiirtolääketieteen erityiskysymyksiin, kuten verenluovutuksen ja verensiirtojen turvallisuus sekä verihuoltoketjun tutkimus.

Biopankin aineistoja luovutetaan vain Veripalvelun toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisiin sekä eettisen arvioinnin läpikäyneisiin korkeatasoisiin tieteellisiin tutkimushankkeisiin.

Muihin biopankkeihin verrattuna Veripalvelun biopankin erityispiirre on mahdollisuus kerätä kokoelma näytteitä ja tietoja verenluovuttajilta, jotka ovat näytteenantohetkellä pääsääntöisesti terveitä. Lisäksi monet Veripalvelun biopankkiin liittyneistä luovuttavat verta toistuvasti. Tämä mahdollistaa esimerkiksi aikasarjat eli samalta luovuttajalta eri ajankohtina otetut näytteet.

Biopankkinäytteen antaminen Veripalvelun biopankkiin on helppoa. Se ei vaadi erillistä käyntiä tai näytteenottoa, vaan tapahtuu verenluovutuksen yhteydessä.

Mikä on biopankki?

Biopankilla tarkoitetaan ihmisperäisten näytteiden kokoelmaa, joka kerätään ja jota säilytetään tutkimuskäyttöä varten. Biopankissa näytteisiin liitetään tutkimusta palvelevaa tietoa näytteenantajasta ja hänen terveydentilastaan.

Pankissa tiedon voidaan sanoa ”kasvavan korkoa”, kun näytteitä luovutetaan tieteellisiin tutkimuksiin ja niistä biopankkiin palautuvaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi muissa tutkimuksissa. Biopankkitoiminnan tavoitteena on väestön terveyden edistäminen esimerkiksi etsimällä keinoja sairauksien ennaltaehkäisyyn tai kehittämällä uusia hoitokeinoja tai lääkkeitä.

Suomi on biopankkitoiminnan kärkimaita ja biopankkeja on maassamme useita. Voit halutessasi liittyä useampaan kuin yhteen biopankkiin.

Biopankkitoiminta on tarkoin säädeltyä ja valvottua. Toiminta perustuu biopankkilakiin ja useisiin muihin lakeihin ja asetuksiin, kuten EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Suomen biopankkien toimintaa valvoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Biopankkinäytteiden ja tietojen käsittely

Lue siitä, miten biopankkiaineistoja säilytetään ja käsitellään.

Näytteiden ja tietojen käsittely

Palvelut tutkijoille

Lue minkälaisia mahdollisuuksia Veripalvelun biopankki tarjoaa tutkijoille.

Veripalvelun biopankki tutkijoille

Hematologinen biopankki

Veripalvelu on mukana myös Hematologisessa biopankissa. Se kerää suostumuksia, näytteitä ja tietoja hematologisia tauteja sairastavilta potilailta hoidon yhteydessä.

Tutustu Hematologiseen biopankkiin

Mihin biopankkiaineistoja käytetään?

Verenluovuttajien biopankkiaineistot auttavat kehittämään uusia hoitomuotoja vakaviin sairauksiin.

Lue biopankkitutkimuksista

Biopankit Suomessa

Suomi on biopankkitoiminnan kärkimaita ja biopankkeja on maassamme useita. Linkin takaa löydät Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB:n listan verkoston jäsenbiopankeista.

Tutustu muihin biopankkeihin

Kehuja tai kehitettävää? Anna meille palautetta!

Veripalvelun biopankki

Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse

Kimmo Pitkänen

Biopankin päällikkö

044 4344398
Emma Miettinen

Asiantuntija

044 4344540

Ajankohtaista biopankista

Valkotakkinen tutkija pitää käsissään biopankin näyteputkia sisältävää telinettä.
24.1.2024
Biopankki

Lakimuutos vaikuttaa Veripalvelun biopankin toimintaan

Biopankkien toimintaa säätelevä laki muuttuu vuoden 2024 alussa. Veripalvelun biopankkiin ei oteta uusia liittyjiä alkuvuoden 2024 aikana.

Biopankkinäytteitä tutkitaan.
28.9.2023
Biopankki

Veripalvelun biopankki tutkii alttiutta raudan kertymäsairaudelle

Uudessa pilottihankkeessa verenluovuttajien näytteistä selvitetään alttiutta raudan kertymäsairaudelle eli hemokromatoosille.

Tutkijan kädet pitelevät solujen kasvatusalustaa.
25.9.2023
Biopankki

Uraauurtava suomalainen geenitutkimus alkaa etsiä sairauksien etenemisen syitä

FinnGen-tutkimushanke on onnistunut päätavoitteessaan ja tuottanut genomitietoa puolesta miljoonasta suomalaisesta. Hankkeessa on selvitetty tähän mennessä tuhansien eri sairauksien geenitaustaa väestössämme.

Tutkija siitää biopankkinäytteitä nestetypessä säilytettävään telineeseen.
22.8.2023
Biopankki

Veripalvelu siirtää käyttämättömiä istukkaverivalmisteita biopankkiin tutkimuskäyttöön

Veripalvelu on aloittanut projektin, jonka tarkoituksena on hyödyntää käyttämättä jääneitä istukkaverivalmisteita lääketieteellisessä tutkimuksessa. Noin tuhat istukkaverta luovuttanutta äitiä ja heidän lastaan saavat elokuussa Veripalvelulta kirjeen, jossa heiltä pyydetään lupaa luovutetun istukkaveren siirtämiseksi Veripalvelun biopankkiin.