Punasolujen ja trombosyyttien tutkimus

Potilaille toimitettavat punasolu- ja trombosyyttivalmisteet muodostavat Veripalvelun päätoiminnan, joten niiden tutkimus on luonnollinen osa Veripalvelun tutkimustoimintaa.

Solun ulkoiset kalvorakkulat

Tällä hetkellä verisolujen tutkimuksen fokus on verisolujen tuottamissa solun ulkoisissa kalvorakkuloissa. Tutkimme kalvorakkuloiden välittämiä biologisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia käyttää verisolujen tuottamia rakkuloita lääkekuljettimena.

Verisolujen tuottamat kalvorakkulat tarjoavat yhä tehokkaamman mahdollisuuden hyödyntää verenluovuttajan lahjaa terveydenhuollossa. Olemme pystyttämässä tutkimuskäyttöön suunnatun uuden valmisteen, verisoluperäisten kalvorakkuloiden, tuotantoa.

Verisolututkimuksen päätutkijana toimii FT Saara Laitinen, joka toimii myös ison kansallisen EVE-projektin (EV Ecosystem) vastuullisena johtajana. Projektissa tutkitaan ja kehitetään solun ulkoisten kalvorakkuloiden toimintaa, laatua ja käyttömahdollisuuksia eri indikaatioissa. Projektin päärahoittaja on Business Finland.

 

Kokoverivalmiste ensihoidossa (FinnPHWB)

Nykytiedon valossa mahdollisimman varhain aloitettu verensiirto vähentää verenvuotosokin aiheuttaman kuoleman todennäköisyyttä. Mitä nopeammin korvaushoito verivalmisteilla aloitetaan, sitä suurempi vaikutus kuolleisuuteen on. Kansainvälinen trendi viime vuosina on ollut kokoverivalmisteen käyttö ensisijaisena korvaavana tuotteena akuutin verenvuodon hoidossa. Punaisen Ristin Veripalvelu on validoinut kylmävarastoidun, 0 RhD-positiivisen, miesluovuttajan, valkosolusuodatetun, verihiutaleita säästävän, matalan ABO-vasta-ainetiitterin omaavan kokoverivalmisteen (LTOWB).

Kokoverivalmiste ensihoidossa (FinnPHWB)-tutkimus on avoin, satunnaistamaton kliininen tutkimus, jossa kokoverivalmistetta käytetään kolmessa ensihoitoyksikössä (HUS-alueella, Pirkanmaan alueella ja Päijät-Hämeen alueella). Muut osallistuvat ensihoitoyksiköt keräävät kontrolleja.

Ensisijaisena tavoitteena on analysoida kokoverivalmisteen käyttökelpoisuutta Suomen oloissa toteutettavassa sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa ja osoittaa sen turvallisuus. Lisäksi analysoimme kokoverivalmisteen hyytymisominaisuuksia ja sen vaikutuksia endoteelivaurioon ja tulehdukseen verrattuna tällä hetkellä ensihoidossa käytettyihin punasolusiirtoihin. Suoritamme myös sarjan in vitro -analyysejä (valkosolusuodatetun ja -suodattamattoman kokoverituotteen hyytymistutkimukset ja ekstrasellulaarivesikkelitutkimukset) ymmärtääksemme kokoverituotteita perusteellisemmin. Rekisteritiedoilla arvioimme sairaalaa edeltävien verensiirtojen tarvetta ja mallinnamme tarvetta erilaisissa poikkeusoloissa.

Tiimi ja keskeiset yhteistyökumppanit

Veripalvelun tiimi
Jouni Lauronen, vastaava tutkija
Mikko Arvas
Jarkko Ihalainen
Susanna Sainio

Muut senioritutkijat
Minna Ilmakunnas, HUS
Lauri Handolin, HUS
Jouni Nurmi, HUS
Jukka Pappinen, Helsingin yliopisto, FinnHEMS
Panu Erästö, Aalto-yliopisto
Lotta Joutsi-Korhonen, HUS
Tuukka Helin, HUS

Opiskelijat
Timo Jama (LL, LT opiskelija)
Sanna Susila (LL, LT opiskelija)
Milla Juntunen (LK)

EVE Ecosystem logo.

EV Ecosystem

EVE-projektissa tutkitaan ja kehitetään solun ulkoisten kalvorakkuloiden toimintaa, laatua ja käyttömahdollisuuksia.

Tutustu projektiin (englanniksi)