Veriturvatoiminta

Veriturvatoiminnalla tarkoitetaan koko verensiirtoketjun – alkaen verenluovuttajasta aina potilaan jälkiseurantaan – turvallisen toiminnan seuraamista ja varmistamista. Veriturvatoimintaan kuuluvat verensiirron haittavaikutusreaktioiden, vaaratilanteiden ja väärien verensiirtojen selvittäminen ja seuranta. Tutkimalla ja tunnistamalla tällaisten tilanteiden syyt voidaan verensiirtojen riskejä pienentää.

Veriturvatoimisto

Veripalvelussa toimiva veriturvatoimisto hoitaa määräysten mukaisesti Suomessa verensiirron haittavaikutus- ja vaaratilanneilmoitusten vastaanoton ja välittämisen Fimealle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus). Veriturvatoimisto kerää tietoa kaikista verivalmisteiden käyttöön liittyvistä haittavaikutuksista, vääristä verensiirroista ja vaaratilanteista. Tietoa hyödynnetään turvallisen verensiirtohoidon kehittämisessä. Veriturvatoimisto auttaa mielellään sairaaloita verensiirron haittavaikutusten ja vaaratilanteiden selvittämisessä sekä kouluttaa tarvittaessa.

Laki velvoittaa ilmoittamaan vakavat verensiirron haittavaikutukset ja vaaratilanteet

Käytännössä terveydenhuollon toimintayksikkö toimittaa vaaratilanne- tai haittavaikutus-ilmoituksen ja haitan aiheuttaneen verivalmisteen sairaalan laboratorioon/verikeskukseen, josta vakavien tapausten ilmoitukset välitetään Veripalvelun veriturvatoimistoon mahdollisimman pian. Me huolehdimme tarvittavista viranomaisilmoituksista Fimeaan. Vakavan haitan ja vaaratilanteen kriteerit löytyvät täältä.

Lievien haittavaikutusten ilmoittaminen

Kaikkien haittavaikutusten ilmoittaminen on edellytys kattavalle verivalmisteiden ja verensiirtojen turvallisuuden seuraamiselle sekä potilasturvallisuuden kehittämiselle. Tämän takia hoitoyksiköiden olisi tärkeää ilmoittaa myös lievät haittavaikutukset oman sairaalan verikeskukseen/laboratorioon, josta ne raportoidaan kalenterivuoden päätyttyä veriturvatoimistoon. Verikeskus voi välittää ilmoituksen lievästä haittavaikutuksesta veriturvatoimistoon myös heti haitan tapahduttua.

Veriturvaraportit

Verensiirron haittavaikutusten ja vaaratilanteiden raportoinnin tarkoituksena on tunnistaa verensiirtotoiminnan heikot kohdat, jotta vastaava haittavaikutus tai vaaratilanne voidaan välttää jatkossa. Veriturvatoimisto laatii vuosittain raportin ilmoitetuista verensiirtoon liittyvistä haittavaikutuksista, vaaratilanteista ja vääristä verensiirroista. Raportit löytyvät alla olevista linkeistä.

Yhteystiedot

Veriturvatoimisto

Haittavaikutuksiin, vääriin verensiirtoihin ja vaaratilanteisiin liittyvät yhteydenotot.
Arkisin klo 9–15.

0293001100
094546212
Toimitusosoite kuriireille, takseille sekä Postin pakettipalvelun lähetyksille

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Näytteiden vastaanotto
Haittavaikutustutkimukset
Härkälenkki 13 C
01730 Vantaa

Postiosoite (PL) Postin kirjelähetyksenä lähetettäville näytteille

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu
Näytteiden vastaanotto
Haittavaikutustutkimukset
PL 2
01731 Vantaa

Postiosoite pelkille ilmoituksilleSuomen Punainen Risti, Veripalvelu
Veriturvatoimisto
PL 2
01731 Vantaa