Suuronnettomuusohje verikeskuksille

Suuronnettomuudessa hoitoa tarvitsevien henkilöiden määrä on tavanomaista suurempi ja ylittää tavanomaisen ensihoitovalmiuden voimavarat — potilaita on yleensä ainakin kymmenen. Veripalvelu tarvitsee verikeskukselta mahdollisimman nopeasti tiedon onnettomuudesta, uhriluvusta ja verentarpeesta.

1) Tee ennakkoilmoitus suuronnettomuudesta ja loukkaantuneiden määrästä välittömästi Veripalveluun

Tilauskeskukseen puhelinnumeroon 029 300 1001 (varanumero 050 3742 685).

Ennakkotiedon sisältö:

 • katastrofin/onnettomuuden tyyppi
 • oletettu loukkaantuneiden määrä
 • tapahtumapaikka
 • kellonaika
 • soittajan nimi ja puhelinnumero
 • verivarasto erityisesti O RhD neg punasolut, AB octaplasLG®, trombosyytit

 

2) Veripalvelu ilmoittaa oman vastuuhenkilönsä yhteystiedot verikeskukseen

Valmiustila nostetaan saadun ennakkotiedon vaatimalle tasolle. Verivalmisteita ei yleensä toimiteta pelkän ennakkotiedon perusteella, jos muuta ei sovita.

 

3) Ilmoita tarkemmat tapatumatiedot Veripalveluun mahdollisimman pian

 • katastrofipäällikön nimi ja puh.
 • verikeskuksen katastrofiaikaisen vastuuhoitajan nimi ja puh.
 • potilaiden arvioitu lukumäärä
 • vuotavien/leikattavien potilaiden määrä (kokonaismäärästä)
 • sairaalat, jonne potilaan kuljetetaan
 • potilaiden veriryhmäjakauma
 • soittajan nimi ja puh.

 

4) Valmisteiden ja lääkkeiden toimitukset

 • Katastrofipäälliköltä ja verikeskuksen vastuuhoitajalta toivotaan arvio verentarpeesta. Veritilaus tehdään puhelimitse Veripalvelun tilauskeskukseen.
 • Tarvittaessa Veripalvelun vastuuhenkilö ja katastrofipäällikkö voivat neuvotella suoraan tarvittavien verivalmisteiden määrästä ja -laadusta sekä kuljetustavasta ja -aikataulusta; neuvottelun tuloksesta informoidaan verikeskusta.
 • Toimitukset Veripalvelun eri toimipisteistä tilanteen mukaan.
 • Verivalmisteita ei nykyisten lakien mukaan voida toimittaa ambulanssilla. Katastrofitilanteessa käytännössä joudutaan tukeutumaan taksikuljetuksiin, joissain tilanteissa voi olla mahdollista saada virka-apua poliisilta.

 

5) Katastrofivalmiuden alasajosta sopivat verikeskuksen vastuuhoitaja ja Veripalvelun vastuuhenkilö

Siirtyminen takaisin normaalitilanteeseen.